EU version

Historické železniční vlaky: Legionářský vlak (Legio-train)

Historické železniční vlaky: Legionářský vlak (Legio-train)
foto: Archives/Legionářský vlak
06 / 04 / 2021

Československá obec legionářská dala vzniknout unikátní replice legionářského vlaku u období 1918-1920. V té době legionáři působili na Transsibiřské magistrále, kde plnili válečné úkony. Díky jejich statečnosti mohl vzniknout i samostatný Československý stát. Tento vlak křižuje Českou republiku a snaží se lidem přiblížit slavnou legionářskou historii.

V letech 2011-2015 bylo Československo obcí legionářskou zakoupeno 13 vyřazených historických vagonů. České dráhy dlouhodobě zapůjčili jen plošinový vůz. Kovářský vagon zrekonstruovala a dala k dispozici Nadace Milana Rastislava Štefánika a Klub historické techniky RD Zvolen. Jedná se tedy o Československý projekt.

Vlak je složen z vagonů polní pošty, „těplušky“, plukovní prodejny, ubytovacího a filmového vozu, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského a obrněného. Dva vozy jsou plošinové. Obrněný vůz disponuje kulomety a replikou ruského polního kanonu ráže 76 mm. Na jednom z plošinových vozů je naložen polní kanon ráže 76 mm.

Jen mezi léty 2014-2018 legionářský vlak navštívilo asi 600 000 lidí. Jakmile pominou vládní opatření související s epidemií Covid-19, měl by být vlak opět otevřen pro návštěvníky.

Tehdejší optikou byl vlastně legionářský vlak pojízdnými kasárnami. Byl součástí všedního života vojáků. Vojáci běžně spali v tzv. těplušce, kde spalo cca 30 vojáků. Důstojníci a generálové měli však k dispozici i luxusní salónní vůz.

Soupravy, které jezdily v letech 1918–1920 byly nejprve nahodile sestavené a měly jediný úkol. Co nejrychleji odjet z nádraží v Bachmači. Následně však došlo k organizaci vagonů. Každý z nich měl svou vlastní funkci i význam v životě vojáků.

Projekt sponzorovaly České dráhy, ČD Cargo, SŽDC a řada dalších sponzorů.

Tagy