EU version

DPP chystá opravu tramvajové tratě na Malé Straně od Klárova po Újezd

DPP chystá opravu tramvajové tratě na Malé Straně od Klárova po Újezd
foto: Archiv/DPP chystá opravu tramvajové tratě na Malé Straně od Klárova po Újezd
17 / 01 / 2023

Tramvajová trať na Malé Straně v úseku Klárov – Újezd projde nevyhnutelnou opravou. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zde bude od soboty 28. ledna 2023 od brzkých ranních hodin do konce března měnit nejopotřebenější dožívající kolejnice a kolejové oblouky v celkové délce bezmála čtyři kilometry. Práce budou probíhat ve třech etapách. Po celou dobu bude v celém úseku mezi Klárovem a Újezdem obousměrně přerušen provoz tramvají. Místo něj zde DPP zavede náhradní autobusovou dopravu. Tramvaje se na Malou Stranu opět vrátí od soboty 1. dubna 2023 od ranního výjezdu.

Úsek Klárov – Újezd patří v pražské tramvajové sítí k těm nejvytíženějším. V pracovních dnech jím denně projede v jednom směru celkem cca 600 spojů na linkách č. 12, 15, 20, 22, 23 a noční 97. Této provozní zátěži bohužel odpovídá i míra opotřebení kolejnic a kolejových oblouků. Nejstarší kolejnice jsou např. na Újezdě v úseku zhruba od křižovatky s Vítěznou ulicí po Pražské Jezulátko. Pochází ze začátku století (z roku 2001), tudíž jim letos bude 22 let. Jsou na hranici své životnosti a DPP je jednoduše musí vyměnit za nové, aby zde byl i nadále zachován bezpečný tramvajový provoz.

Za uplynulých zhruba 25 let se tramvajový provoz v tomto úseku výrazně zintenzivnil. V letech 1978–1998 tímto úsekem jezdily jen dvě linky, a to č. 12 a 22. V roce 1995 to bylo osm spojů do hodiny na lince č. 12 a deset spojů na lince č. 22, tj. 18 spojů ve špičkové hodině v jednom směru. Od konce roku 1998 zde přibyla linka č. 23, spojů bylo 3krát 7,5 za hodinu, tj. celkem 22,5 spoje za hodinu. V roce 2003 přibyla linka č. 20, tedy 30 spojů za hodinu v jednom směru. V roce 2008 byly sloučeny linky č. 22 a 23 v páteřní linku č. 22, na počet spojů to ale nemělo vliv. V roce 2016 přibyla ještě linka č. 15, počet spojů za hodinu a jeden směr narostl na 37,5. Na linku č. 15 byly nejprve nasazovány sólo vozy, ale od března 2017 již soupravy dvou vozů, navíc vznikla i nostalgická linka č. 23 se dvěma spoji za hodinu. Nyní jsme v úseku Klárov–Újezd na takřka 40 spojích za hodinu v jednom směru, což je 2,2krát více než v roce 1995.

DPP bude v rámci připravované opravy tramvajové tratě vyměňovat pouze ty nejopotřebovanější a nejstarší kolejnice a oblouky, které jsou na hranici životnosti. V celkovém součtu se jedná o zhruba necelé dva kilometry tramvajové tratě, přesněji 3856 metrů kolejnic. DPP opraví také povrchy tramvajové tratě a zálivky ve velké dlažbě. Předláždí tak celkovou plochu 9350 m2, tj. rovnající se zhruba ploše půldruhého fotbalového hřiště. V poslední etapě DPP vymění také část kolejového rozvětvení v křižovatce Vítězné ulice s Újezdem. Dokončí tím loňskou výměnu kolejových křížení na Andělu a na Újezdě ve směru od Smíchova a od mostu Legií. Práce potrvají zhruba dva měsíce, celkem 63 dnů, a jsou rozděleny do třech etap. 

1.    Etapa: sobota 28. ledna (od cca 00:20) – čtvrtek 16. února (do cca 04:30) = 19 dnů

V první etapě bude DPP opravovat tramvajovou trať v Letenské ulici v úseku od křižovatky s Klárovem po budovu Ministerstva financí ČR. Letenská ulice bude během této etapy uzavřena pro veškerou dopravu od budovy Ministerstva financí ČR po křižovatku s Klárovem. 

Náhradní autobusová doprava: 

Během této etapy DPP zavede náhradní autobusovou dopravu X22 v úseku Újezd – Malostranské náměstí.

Omezení dopravy:

Letenská ulice bude od budovy Min. financí ČR směr Klárov uzavřena pro jakoukoliv dopravu.

Dopravní obslužnost pro automobily:

Příjezd automobilů na Malostranské náměstí Karmelitskou, Valdštejnskou a Tomášskou jako obvykle.
Bude umožněn příjezd automobilů Letenskou ulicí od Malostranského náměstí k budově Ministerstva financí ČR. Výjezd od budovy bude ale možný pouze zpět přes Malostranské náměstí, Karmelitskou a Újezd. Dopravní obslužnost obou komor Parlamentu ČR i Ministerstva financí ČR tak zůstane zachována.

2.    Etapa: čtvrtek 16. února (od cca 4:30) – sobota 4. března (do cca 6:00) = 16 dnů

V této etapě bude DPP opravovat tramvajovou trať v Karmelitské ulici v úseku od Malostranského náměstí po křižovatku s Helichovou ulicí. Karmelitská ulice bude během této etapy obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu od křižovatky s ulicí Tržiště po křižovatku s Hellichovou ulicí. Letenská ulice bude opět plně průjezdná.

Náhradní autobusová doprava: 

Během této etapy DPP zavede náhradní autobusovou dopravu X20 v úseku Malostranská – Malostranské náměstí.

Omezení dopravy:

Karmelitská ulice bude obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu v úseku od křižovatky s ulicí Tržiště po křižovatku ulic Újezd a Hellichova.

Dopravní obslužnost pro automobily:

Příjezd od Klárova a výjezd směr Klárov
Příjezd na Malostranské náměstí bude v této etapě možný pouze od Klárova Valdštejnskou a Tomášskou ulicí, výjezd pak Letenskou ulicí. Příjezd i výjezd do/z ulic Tržiště a Vlašská bude obousměrně umožněn pouze od Malostranského náměstí. Dopravní obslužnost velvyslanectví sídlících v ulicích Tržiště a Vlašská, jakož i nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského tak zůstane zachována.

Příjezd od Újezdu a výjezd směr Újezd
Příjezd do Hellichovy a Nebovidské ulice, jakož i na Maltézské náměstí bude v této etapě umožněn pouze od Újezdu. Výjezd z této oblasti bude možný opět pouze zpět přes Hellichovu ulici a Újezd. Dopravní obslužnost velvyslanectví, institucí a provozoven v této oblasti zůstane zachována.

3.    Etapa: sobota 4. března (od cca 6:00) – pátek 31. března (do cca 20:00) = 28 dnů

V této etapě bude DPP pracovat na opravě tramvajové tratě na Újezdě, v úseku od křižovatky s Hellichovou po křižovatku s Vítěznou ulicí. Ulice Újezd bude v tomto úseku uzavřena jak od Malostranského náměstí, tak i ve směru od Smíchova. Naopak, Karmelitská ulice bude opět plně průjezdná v obou směrech.

Náhradní autobusová doprava: 

Zůstává v provozu náhradní autobusová doprava X20 v úseku Malostranská – Malostranské náměstí.

Omezení dopravy:

Ulice Újezd bude do 19. března obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu v úseku mezi křižovatkami s Hellichovou a Všehrdovou ulicí a jednosměrně od křižovatky s Vítěznou ulicí. Od 19. března bude ulice Újezd obousměrně uzavřena pouze v úseku mezi křižovatkami s Všehrdovou a Vítěznou ulicí.

Dopravní obslužnost pro automobily:

Příjezd od Klárova a výjezd směr Klárov
Příjezd automobilů do oblasti kolem Malostranského náměstí (ulice Karmelitská, Tržiště, Vlašská), ale také do Hellichovy, Nebovidské či na Maltézské náměstí bude možný pouze ve směru od Klárova přes Malostranské náměstí. Výjezd pak v opět přes Malostranské náměstí a Letenskou ulici na Klárov.

Příjezd od Újezdu a výjezd směr Újezd
Od Újezdu bude povolen vjezd automobilům pouze do oblasti Říční a Všehrdovy ulice, a to přes Vítěznou a Šeříkovou ulici. Výjezd bude možný pouze jednosměrně Všehrdovou ulicí a vlevo Újezdem směr křižovatka s Vítěznou ulicí. Na poslední dva týdny výluky od 19. března bude Všehrdova ulice přístupná pro automobily pro příjezd i výjezd pouze od Malostranského náměstí, Říční naopak pouze od Újezdu, resp. Vítězné ulice.

Změny ve vedení tramvajových linek

Během celé doby trvání výluky na Malé Straně budou tramvajové linky č. 12, 15, 20, 22, 23, 97, ale také historická linka č. 42 jezdit po změněných trasách. Kromě toho DPP zdvojnásobí kapacitu na lince č. 2, na které místo sólo vozů bude nasazovat soupravy dvou vozů. Pro cestující, kteří využívají dotčené tramvajové linky pro přejezd přes centrum města, DPP doporučuje po celou dobu opravy tramvajové tratě na Malé Straně využívat linky metra.

Linka č. 12 bude vedena z Malovanky přes zastávky Pražský hrad, Chotkovy sady, Letenské náměstí, a dále po své trase do konečné na Výstavišti.
Linka č. 15 bude vedena ve směru od Olšanských hřbitovů po své standardní trase do zastávky Malostranská (u Strakovy akademie), kde se změní na linku č. 20 a bude pokračovat po její pravidelné trase do konečné v Divoké Šárce. Po zahájení prací na Evropské ulici, na stavbě nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská, bude linka dočasně zkrácena do konečné Červený Vrch.
Linka č. 22 pojede v úseku Nádraží Hostivař – Újezd po své standardní trase, dále bude pokračovat směr Anděl, Smíchovské nádraží až do konečné na Sídlišti Barrandov. V úseku Bílá Hora – Malostranská DPP zavede linku č. 32, která pojede v trase linky č. 22, v oblasti Malostranské zastaví nejdříve na nábřeží Edvarda Beneše u Strakovy akademie, dále pojede přes Čechův most, zastávku Právnická fakulta a zpět přes Mánesův most na Klárov a v trase linky č. 22 na Bílou Horu.
Linka č. 23 bude jezdit v trase Královka, Pražský hrad, Malostranská, Čechův most, Strossmayerovo náměstí, Veletržní palác na Výstaviště.
Historická linka č. 42 bude vedena po trase z Dlabačova, přes zastávky Pražský hrad, Malostranská, Právnická fakulta, Čechův most, Dlouhá třída, Náměstí Republiky, Masarykovo nádraží, Jindřišská, Václavské náměstí, Lazarská, Karlovo náměstí, Palackého náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo, Staroměstská, Malostranská a kolem Pražského hradu zpět na Dlabačov.
Noční linka č. 97 bude už nočního výjezdu z pátka 27. na sobotu 28. ledna vedena z Bílé Hory ve své obvyklé trase na Malostranskou, odkud bude pokračovat přes Staroměstskou, Národní divadlo, Národní třídu, Karlovo náměstí a dále opět ve své původní trase na Nádraží Hostivař.

„Bohužel není jiného zbytí, tramvajovou trať na Malé Straně musíme opravit. Nejstarší kolejnice v rovných úsecích mají zhruba 22 let, namáhané oblouky 10 let, a jsou na hranici životnosti. V úzké koordinaci s HMP, Prahou 1 a dalšími připravovanými akcemi ve městě (např. druhou etapou rekonstrukce Barrandovského mostu) jsme naplánovali opravu tramvajové tratě na nejkratší možnou dobu dvou měsíců v turisticky nejslabším období. Opravu provedeme vlastními silami, pracovat zde budeme sedm dnů v týdnu od rána do večera tak, abychom vše stihli do konce letošního března. Víme, že je to nepříjemné pro místní obyvatele či návštěvníky a za komplikace se omlouváme. Práce jsme nicméně rozdělili do etap tak, aby v každé z nich zůstala zachována dopravní obslužnost pro složky IZS, zásobování, svoz odpadů všech institucí a provozoven v dotčené oblasti, ať už se jedná o nemocnici, školy, velvyslanectví, parlament ČR, ministerstva, hotely či restaurace. Všechny schémata a objízdné trasy pro jednotlivé etapy budou k dispozici na úvodní stránce našeho webu na dpp.cz,“ uzavírá Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch

Zdroj: DPP

Tagy