EU version

Do Polska rychleji. Rekonstrukce za tři miliardy dokončena

Do Polska rychleji. Rekonstrukce za tři miliardy dokončena
foto: Správa železnic/Public Domain/Dětmarovice-Petrovice u Karviné
29 / 06 / 2024

Správa železnic dokončila rekonstrukci trati z Dětmarovic do Petrovic u Karviné a na hranici s Polskem. Nové stanice a zastávky nyní nabízejí bezbariérový přístup a pohodlný nástup do vlaku. Práce, které začaly v roce 2020, stály přes tři miliardy korun.

Správa železnic slavnostně ukončila rekonstrukci traťového úseku z Dětmarovic do Petrovic u Karviné a na státní hranici s Polskem. Na trati, která je důležitou spojnicí k našim severním sousedům, prošly modernizací dvě stanice a jedna zastávka. Cestujícím nyní nabízejí bezbariérový přístup na nástupiště i pohodlný nástup do vlaku. Stavební práce probíhaly od roku 2020, celkové náklady přesahují tři miliardy korun.

Stavbaři zrekonstruovali téměř 11 kilometrů trati. Kromě koridorového úseku z Dětmarovic na státní hranici s Polskem zrenovovali také jednokolejnou spojku mezi odbočkami Závada a Koukolná, která umožňuje přímou jízdu vlaků z Polska do Karviné. 

Cestující mohou využívat moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem ve stanicích Dětmarovice a Petrovice u Karviné i na zastávce v Závadě. Přínosem z hlediska bezpečnosti je instalace jednotného evropského zabezpečovače ETCS,“ uvedl náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.   

Správa železnic/ Public Domain

Od přistoupení k Evropské unii před dvaceti lety kvalita cestování po železnici v ČR setrvale stoupá. Bez přispění evropských fondů by se náročná modernizace tratí v takovém rozsahu uskutečnila jen stěží. Hledáme cesty, jak v této podpoře pokračovat, což dokládá inovativní model financování tohoto projektu,” řekl Václav Lebeda ze Zastoupení Evropské komise v ČR.

Na všech nádražích se vybudovalo nové zastřešení a instaloval moderní mobiliář. Cestujícím už slouží nový informační a orientační systém. Přestavbou prošly vybrané mostní objekty, ve stanici Petrovice u Karviné došlo k úpravě oblouku tak, aby zde vlaky nemusely zpomalovat ze 100 na 65 km/h. Provedla se rovněž rekonstrukce pěti železničních přejezdů.

Projekt dále zahrnoval obnovu trakčního vedení, stejně tak modernizaci trakční napájecí stanice v Petrovicích u Karviné. Všechny úpravy už respektují plánovaný přechod na jednotnou střídavou napájecí soustavu. 

Rekonstrukce tohoto koridorového úseku byla jedním z prvních projektů spolufinancovaných z nástroje CEF Blending, který kombinuje finanční prostředky z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěr od Evropské investiční banky (EIB). 

Celkové investiční náklady stavby s názvem Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR činí 3 064 410 059 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci nástroje CEF Blending spolufinancovaný Evropskou unií do výše 20 % způsobilých nákladů na realizaci a financovaný z úvěru EIB až do výše 50 % celkových investičních nákladů. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli prací byly společnosti STRABAG Rail a OHLA ŽS. 

Zdroj: Tisková zpráva Správa železnic

Tagy