EU version

České dráhy hlásí rekordní počet přepravených cestujících s handicapem!

České dráhy hlásí rekordní počet přepravených cestujících s handicapem!
foto: ČD / Public domain/Vlak Českých drah
12 / 02 / 2024

V loňském roce přepravil národní dopravce téměř 9 000 osob s omezenou možností pohybu.

Tisíce dalších lidí s handicapem pak díky rozšiřující se síti bezbariérových vlaků cestovalo bez asistence dopravce, a tak ve statistikách již nejsou zahrnuti. Za posledních šest let, v letech 2018 – 2023, ČD zajistily asistenci při cestě více než 41 tisícům cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace.

V loňském roce zajistily České dráhy přes objednávkový systém celkem 8 584 registrovaných přeprav handicapovaných cestujících. „Oproti roku 2022 tento počet vzrostl zhruba o 1 300 osob a zároveň byl překonán i poslední předcovidový rok 2019. Potvrzuje to loňské statistiky, podle kterých se cestující, včetně těch s handicapem, po pandemii covidu-19 postupně vrátili do vlaků,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec a dodává: „Důvěry handicapovaných cestujících si nesmírně vážíme, a abychom těmto zákazníkům vyšli maximálně vstříc, plánujeme v letošním roce uvést do provozu přibližně 120 nových bezbariérových vlaků v regionální i v dálkové dopravě. Díky nim bude přeprava cestujících s handicapem opět o poznání jednodušší.“

Celkový počet přepravených osob s omezenou schopností pohybu a orientace, například nevidomých nebo osob na vozíku, je však podstatně více. Tisíce těchto zákazníků dnes cestuje díky bezbariérovým a nízkopodlažním vlakům bez pomoci dopravce a do statistiky cestujících s asistencí se tak vůbec nedostávají.  

 ČD / Public domain

Počet handicapovaných, kteří budou v dalších letech cestovat zcela bez asistence, se bude podstatně zvyšovat. Usnadní jim to i nový význam značek přístupnosti u jednotlivých spojů, který byl zaveden v prosinci 2023. Vhodně vybavené vlaky jsou dnes označeny symbolem „nízkopodlažní vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku nebo vůz se zvedací plošinou, doporučeno objednání přepravy“. U těchto vlaků již není objednávka přepravy a asistence dopravce nezbytná. České dráhy mají v jízdním řádu takových vlaků více než 3 000. Navíc tři čtvrtiny všech spojů Českých drah nyní nabízí vybavení pro cestování osob na vozíku a díky rozsáhlé modernizaci vozidlového parku se bude tento počet dále zvyšovat. Cestování handicapovaných vlakem nebylo nikdy v historii železnice tak snadné jako nyní. 

Služba asistence (doprovodu) je poskytována všem zákazníkům s omezenými schopnostmi pohybu a orientace bez ohledu na druh jejich zdravotního omezení. Cestujícím je poskytován doprovod v rámci stanice (k pokladně, k informacím, úschovně zavazadel atp.), při příchodu k vlaku, odchodu od vlaku nebo při přestupu mezi vlaky. 

V současnosti provozují České dráhy skoro 700 bezbariérových jednotek a vozů, které zajišťují v jízdním řádu 2024 téměř 6 700 bezbariérových vlaků. To představuje už tři čtvrtiny všech spojů vypravovaných Českými drahami. V letošním roce má doplnit bezbariérové vlaky dalších více než 50 elektrických jednotek RegioPanter, skoro 60 motorových jednotek RegioFox a osm jednotek ComfortJet pro expresní vlaky.   

Zdroj: tisková zpráva ČD

Tagy