EU version

ČD představí nový jízdní řád pro Pardubický kraj

ČD představí nový jízdní řád pro Pardubický kraj
foto: Wikipedie/ČD představí nový jízdní řád pro Pardubický kraj
10 / 12 / 2022

V neděli 11. prosince 2022 začne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah regionální dopravy, kterou na základě smlouvy s Pardubickým krajem zajišťují České dráhy, zůstane na podobné úrovni jako v předchozím grafikonu. K hlavním novinkám bude patřit doplnění vlaků v úsecích z Chocně do Litomyšle a také z České Třebové do Lanškrouna a do Letovic. V regionu budou příští rok pokračovat některé dlouhodobé výluky Správy železnic. Pokračovat budou stavební práce v železničním uzlu Pardubice a dokončena bude modernizace úseku mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí. Během výlukových prací zajistí České dráhy náhradní autobusovou dopravu. Nový jízdní řád bude platit do 9. prosince 2023.

Jízdní řád pro rok 2023 se z pohledu regionální dopravy objednávané Krajským úřadem Pardubického kraje nebude příliš lišit od toho stávajícího. Rozsah dopravy zůstává na stejné úrovni, objednávka na území kraje se pohybuje kolem 4 milionů vlakokilometrů. Ani v rámci IDS IREDO nenastanou žádné změny, neboť k poslední větší změně došlo v červnu letošního roku, kdy se území platnosti jízdenek IREDO rozšířilo do Středočeského kraje a naopak na jízdenky PID lze cestovat hlouběji do území Pardubického kraje. Nemění se ani výše jízdného v tarifu IREDO.

I letos bude ve všech pokladnách v kraji v prodeji Regionální jízdní řád pro Pardubický kraj za 25 korun.

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Pardubickém kraji

  • Také příští rok se na území kraje bude konat řada výluk s dopadem na regionální dopravu. Dokončována bude obnova úseku Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí, která si na jaře vyžádá náhradu vlaků autobusy. Pokračovat bude také přestavba uzlu Pardubice, která omezí jízdy vlaků v různých obdobích na různé směry, nebo práce na zdvojkolejnění úseku mezi hlavním a rosickým nádražím v Pardubicích včetně stavby nového mostu přes Labe. Kladem bude možnost využívat zdvojkolejněný úsek Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová s nově zřízenou zastávkou Stéblová obec.
  • Z pohledu novinek v jízdním řádu stojí za zmínku zavedení nového pozdně večerního spojení z Chocně do Litomyšle, která tak bude vlakem lépe dostupná. V neděli dopoledne a v sobotu večer se ruší omezení jízdy u vlaků mezi Českou Třebovou a Lanškrounem, čímž se dále zlepší spojení mezi těmito dvěma městy. Podobně dojde ke zrušení víkendového omezení u jednoho páru vlaků mezi Českou Třebovou a Letovicemi.
  • Skončí spojování osobních vlaků z Pardubic hl.n. směr Chrudim s rychlíky Pardubice – Liberec v úseku mezi hlavním a rosickým nádražím v Pardubicích. Nově pojedou osobní vlaky těsně před rychlíkem do Rosic, odkud budou ihned po příjezdu rychlíku z Pardubic pokračovat směr Chrudim bez možnosti přestupu.

Změny na dalších jednotlivých linkách ČD v Pardubickém kraji

Trať 010 Kolín – Česká Třebová

V souvislosti s pokračujícími pracemi ve stanici Pardubice hl.n. nebude v příštím roce možné, aby v této stanici stály osobní vlaky delší dobu. Ve směru Česká Třebová – Kolín je tak odstraněn pobyt v Pardubicích a vlaky budou odjíždět zpravidla ve 23. minutu, tedy o 15 minut dříve než nyní. V opačném směru je tento pobyt zkrácen na minimum již v tomto jízdním řádu.

Z důvodu zajištění přípojů zejména od dálkových vlaků se mění časové polohy některých vlaků v brzkých ranních či večerních hodinách.

Trať 015 Přelouč – Heřmanův Městec

Časové polohy vlaků na této trati se ve většině případů opět mění, a to z důvodu zajištění přípojů v Přelouči jak na osobní vlaky, tak na rychlíky, jejichž jízdní řády se rovněž mění. Je přitom zachována doprava na směny a ze směn u významných zaměstnavatelů v Přelouči.

Trať 016 Holice – Chrudim

Na rameni z Moravan do Chrudimi dochází ke zrušení víkendového omezení jízd u 2 párů vlaků, takže zde bude nově nabízen cca od 6 až do 19 hodin dvouhodinový takt vlaků po celý týden.

Na rameni z Moravan do Holic se mírně upravují časové polohy vlaků ve večerních hodinách. Nově pojedou vlaky večer denně zhruba ve dvouhodinovém rozestupu (z Moravan v 19:05, 21:10 a 23:18, z Holic v 18:41, 20:41, 22:08 v neděli a 22:41 v pracovní dny a sobotu). Vlak Os 5067 s odjezdem z Holic v neděli ve 22:08 pojede přitom až do Pardubic hl.n., stejně jako v pracovní dny vlak Os 5069 s odjezdem ve 22:41.

Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová – Dzbel

Na této trati se chystají pouze minutové posuny tras některých vlaků, a to především z důvodu zajištění návazností v České Třebové.

Trať 018 Choceň – Litomyšl

Největší novinkou na této trati bude zavedení pozdně večerního spojení do Litomyšle. Nově tak bude možné odjet v pracovní dny vlakem Os 15022 z České Třebové ve 22:28, z Chocně ve 22:59 (přípoj od rychlíku z Prahy) a Vysokého Mýta města ve 23:16 a do Litomyšle přijet ve 23:42. O víkendu je pak trasa vlaku Os 15024 o něco pozdější, a to z České Třebové ve 22:50, kde bude zajištěn přípoj od vlaku EC 270 ze směru Budapešť, Bratislava a Brno, z Chocně ve 23:18, Vysokého Mýta města ve 23:34 a do Litomyšle vlak dorazí těsně před půlnocí. U ostatních vlaků dochází jen k minutovým posunům kvůli zajištění přípojů v Chocni.

Trať 021 Doudleby nad Orlicí – Letohrad

Provoz na této trati objednává Královéhradecký kraj po dohodě s Pardubickým krajem. Koncept spěšných vlaků, které spojují Hradec Králové a Letohrad každé dvě hodiny, zůstane zachován i příští rok. V ranní a odpolední špičce pracovních dní jsou doplněny dalšími spěšnými vlaky, takže provoz na tomto úseku je v hodinovém intervalu.

Trať 026 Choceň – Týniště nad Orlicí

Podobně jako na trati 021 i zde objednává dopravu Královéhradecký kraj. Páteří jsou spěšné vlaky Choceň – Náchod, které budou mít ve směru na Náchod v 1. pololetí pozdější časovou polohu (o 10 až 15 minut) z důvodu zajištění spolehlivosti přípoje od rychlíků z Brna v Chocni. Tyto spěšné vlaky pak doplňují vlaky osobní, jezdící především v relaci Choceň – Týniště nad Orlicí s pokračováním do Rychnova nad Kněžnou nebo Hradce Králové. Novinkou bude obnovení ranního přípoje od Os 5111 (v sobotu 20200) v Chocni (příj. 5:54) na vlak railjet směr Pardubice a Praha s odjezdem v 5:57, který se na trasu z Brna přes Českou Třebovou do Prahy vrací již v prosinci. U většiny ostatních vlaků dochází k minutovým posunům.

Trať 031 Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Největší novinkou je zprovoznění druhé koleje mezi Pardubicemi-Rosicemi nad Labem a Stéblovou a spolu s tím otevření nové zastávky Stéblová obec. To přispěje k větší stabilizaci jízdního řádu (možnost křížení na trati místo čekání ve Stéblové na protijedoucí vlak od Pardubic). Rozsah dopravy se na této trati nemění, pouze dochází k minutovým úpravám. Zastávka Stéblová, nacházející se v lese na okraji stanice, bude na základě požadavku objednatele i nadále obsluhována sníženým počtem vlaků.

Jednou z mála změn je vedení pátečního vlaku Sp 1390 z Pardubic hl.n. v 16:45 přímo přes Hradec Králové do Svobody nad Úpou. V neděli pak obdobně pojede z Pardubic hl.n. v 18:45 vlak Sp 1392 přes Hradec Králové až do Svobody nad Úpou.

Budou pokračovat stavební práce v železniční stanici Pardubice hl.n. a na stavbě dvojkolejného mostu přes Labe. Tyto stavební akce si vynutí výluky, a to především na podzim, kdy se plánuje zhruba tříměsíční výluka, při níž budou vlaky mezi hlavním a rosickým nádražím nahrazeny autobusy.

Trať 236 Čáslav – Třemošnice

Na této trati je objednatelem dopravy Středočeský kraj, který se rozhodl omezit počet vlaků v odpolední špičce pracovních dní. Nově tak budou mezi Čáslaví a Třemošnicí jezdit v odpoledních hodinách pracovního dne vlaky pouze každé dvě hodiny místo každou hodinu. Časové polohy vlaků se nemění.

Trať 238 Pardubice – Havlíčkův Brod

Rozsah dopravy na této trati zůstává beze změny. Dochází pouze k minutovým úpravám časů některých vlaků. Nově již nebudou žádné vlaky v úseku Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice nad Labem vedeny na konci rychlíků Pardubice – Liberec, ale pojedou těsně před nimi z hlavního na rosické nádraží, odkud budou pokračovat dále směr Chrudim bez možnosti přestupu z těchto rychlíků.

Z důvodu dokončování stavby nového dvojkolejného mostu přes Labe by na podzim roku 2023 měla probíhat výluka vlaků se zavedením náhradní autobusové dopravy mezi Pardubicemi a Chrudimí.

Trať 260 Česká Třebová – Letovice

V severní části tratě 260, kde dopravu objednává Pardubický kraj, bude v 1. pololetí platit mírně odlišný jízdní řád než ve 2. pololetí. Příčinou je, že od 1. července se na tuto trať vrátí odkloněné vlaky EuroCity a railjet, které budou předjíždět osobní vlaky Česká Třebová – Letovice a opačně v Březové nad Svitavou, čemuž se bude muset od července přizpůsobit i jejich časová poloha. Proto se mírně liší odjezdové časy většiny osobních vlaků mezi Českou Třebovou a Letovicemi. Od července se přitom počítá s nasazením motorových vozů RegioSpider, které mohou dosahovat vyšší rychlosti než Regionovy a tím přispět ke zkrácení jízdních dob.

K hlavním novinkám patří zrušení omezení jízdy u poledního páru vlaků mezi Českou Třebovou a Letovicemi. Nově tak bude v tomto úseku zajištěna nabídka zastávkových vlaků přibližně každé dvě hodiny po celý den a týden.

Spěšné vlaky Česká Třebová – Brno a zpět budou opět zastavovat ve stanici Opatov. Od 1. července, kdy budou do provozu nasazeny nové elektrické jednotky Moravia Jihomoravského kraje, dojde k rozlomení těchto vlaků v Letovicích, to znamená, že zde bude nutný přestup. Jednotky Moravia pak zajistí vozbu mezi Letovicemi a Brnem, klasické soupravy s lokomotivou pak mezi Českou Třebovou a Letovicemi.

Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče

Rozsah dopravy ani časové polohy vlaků se na této trati téměř nemění. U několika málo vlaků dochází k minutovým posunům z důvodu zajištění přípojových vazeb ve Svitavách. V okrajových částech dne a týdne se mírně omezuje nabídka vlaků mezi Borovou u Poličky a Pustou Kamenicí.

Trať 270 Česká Třebová – Lanškroun / Zábřeh na Moravě

Ke zlepšení nabídky dojde v úseku Česká Třebová – Lanškroun, kde se ruší omezení u dvou párů vlaků v neděli dopoledne a jednoho páru vlaků v sobotu večer. Po celý den a týden tak bude zajištěna nabídka vlaků mezi těmito dvěma městy nejméně jednou za hodinu, v ranní a odpolední špičce pracovních dní pak dokonce zhruba každou půl hodinu.

Zdroj: České dráhy

Tagy