EU version

ČD posílí dopravu na sobotní Pochod Praha – Prčice, dopravu ale omezí výluka na trati

ČD posílí dopravu na sobotní Pochod Praha – Prčice, dopravu ale omezí výluka na trati
foto: ČD tiskové materiály/České dráhy
19 / 05 / 2022

Po dvouleté odmlce způsobené pandemií COVID-19 se bude v sobotu 21. května 2022 konat 55. ročník oblíbeného Pochodu Praha – Prčice. České dráhy podobně jako v předchozích letech posílí vlaky mířící do míst startů a odpoledne další vlaky pro návrat pochodníků. Organizace dopravy však bude kvůli tříměsíční výluce v úseku Olbramovice – Chotoviny odlišná než v předchozích ročnících. České dráhy proto žádají účastníky akce, aby věnovali plánování akce zvýšenou pozornost a pokud možno si už při povinné registraci na pochod vybírali taková startovní místa, kam dojedou vlaky bez nutnosti přesedat na náhradní autobusovou dopravu. České dráhy nabídnou k cestě na pochod a zpět výhodnou Celodenní jízdenku region Středočeský / Prčice za 199 Kč.

V rámci výstavby a zdvoukolejňování železničního koridoru Praha – České Budějovice probíhá až do konce června výluka Správy železnic, při které České dráhy nahrazují dálkové vlaky (rychlíky a spoje IC a EC) mezi stanicemi Olbramovice a Chotoviny autobusy. V den pochodu bude u většiny dálkových vlaků platit z tohoto opatření odchylka. Náhradní autobusy pojedou v úseku Benešov – Chotoviny, vlaky však pojedou z Prahy až do Olbramovic a zpět. U osobních vlaků jsou náhradní autobusy zajišťovány v úseku mezi Benešovem u Prahy a Táborem. Pro pochodníky zvyklé použít železniční dopravu na starty ve Voticích, Střezimíři či v Táboře to znamená poměrně značnou komplikaci při cestě na start. Doporučujeme proto letos vybrat starty, kam se dá dojet vlakem bez nutnosti použití náhradní autobusové dopravy.


Pochodníkům přijíždějícím od severu proto České dráhy s pořadatelem jednoznačně doporučují starty v Benešově, Bystřici, Olbramovicích či Sedlčanech. Pro účastníky, kteří se vydají do Prčice od jihu, bude z hlediska dopravy praktičtější a pohodlnější start v Táboře. Vyhnou se tak přetíženému úseku v modernizovaném úseku s náhradní autobusovou dopravou.

Účastníky současně upozorňujeme, že v souvislosti s výlukami na trase Praha – České Budějovice přijal pořadatel regulační opatření (počet registrovaných účastníků je omezen) a na pochod je letos potřeba předchozí registrace na webu pořadatele. Registrace na startovních místech v den startu již nebude možná!

Účastníkům pochodu děkujeme, že výběrem vhodné trasy sami pomohou zjednodušit organizaci a průběh této oblíbené akce.

Mimořádné spěšné vlaky na pochod Praha – Prčice

Během pochodu vypraví České dráhy mimořádné spěšné vlaky, které zajistí výraznou posilu spojení v úseku mezi Prahou, Benešovem u Prahy a Olbramovicemi.

První mimořádný spěšný vlak (Sp 11992) bude odjíždět z Prahy hl.n. již v 5:29, pojede přes Benešov u Prahy do Olbramovic a odtud dále jako pravidelný vlak Os 26106 přímo až do Sedlčan (příj. v 6:57). Vlak zajistí souprava s lokomotivou, řídicím vozem a třemi přípojnými vozy s celkovou kapacitou přes 300 míst k sezení.

Další dva posilové vlaky budou zajištěné mezi Prahou, Benešovem u Prahy a Olbramovicemi. Z Prahy hl.n. pojedou v 7:00 (souprava z deseti vozů klasické stavby, kapacita cca 850 míst k sezení) a v 8:00 (dvě spojené třívozové jednotky InterPanter ř. 660.0, kapacita cca 400 míst k sezení). Zastavovat budou v Benešově u Prahy a Bystřici u Benešova a jejich cílovou stanicí budou Olbramovice.

Dvě spojené jednotky InterPanter zajistí během sobotního odpoledne a večera další mimořádné osobní vlaky z Olbramovic do Benešova u Prahy, kde bude přestup na příměstské vlaky linky S9. Ty pochodníky odvezou třeba do Říčan či do nedávno otevřených stanic Praha-Zahradní Město a Praha-Eden. České dráhy vypraví InterPantery celkem šestkrát, v hodinových intervalech mezi 15:07 a 20:07. Následně pak budou nasazené také na mimořádném spěšném vlaku, který pojede ve 21:00 z Olbramovic až do Prahy hl.n. (příj. ve 21:55).

Souhrnný jízdní řád platný 21. května na trase Praha –Olbramovice (– Sedlčany) je k dispozici zde.

Posilové vozy v pravidelných vlacích

České dráhy očekávají, že na pochod pojede vlakem velké množství účastníků. Proto zařadí do  rychlíků mezi Prahou a Olbramovicemi mimořádné posilové vozy. Některé vlaky dopravce posílí až o 5 vagonů a soupravy tak pojedou s celkem až deseti vozy. Větší posílení již z technologických důvodů není možné.

Kapacitnější soupravy budou řazeny také na regionálních vlacích z Prahy do Benešova u Prahy (některé ranní a odpolední vlaky budou posíleny o jednu soupravu CityElefant), z Olbramovic do Sedlčan i z Tábora do Milevska.

Kyvadlová autobusová doprava Prčice – Olbramovice a Sedlec – Tábor

Z cíle pochodu v Prčici zajistí pořadatel kyvadlovou autobusovou dopravu k vlakům Českých drah. Aby se účastníci pochodu vyhnuli úseku s výlukou, budou pro návrat směrem do Prahy zajištěné kyvadlové autobusy k železniční stanici Olbramovice, směrem do Tábora pojedou do cca 19:30 autobusy z náměstí v Sedlci. Více informací je na stránkách www.praha-prcice.cz/pochod.

Přeprava kol na Pochod Praha – Prčice

Pochod Praha – Prčice zahrnuje také několik cyklotras, které vedou do Prčice z Prahy, Milevska a Tábora. S ohledem na omezenou kapacitu náhradní autobusové dopravy v úseku Olbramovice – Chotoviny doporučujeme využít startovní místa v Táboře a Milevsku výhradně cestujícím, kteří pojedou do Prčice od jihu.

Cyklotrasa z Prahy je vedena jako jednosměrná, cyklotrasy z Milevska a z Tábora jsou okružní. Cyklisty upozorňujeme, že ve všech rychlících a vlacích IC a EC mezi Prahou a Olbramovice je povolena přeprava jízdních kol pouze s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo. Cestujícím s jízdním kolem doporučujeme, aby při návratu do Prahy dojeli na kole do Benešova a odtud využili pravidelné osobní vlaky linky S9, které jezdí v intervalu 30 minut do 20:52 a pak ještě ve 21:52 a 22:52. Méně zdatní cyklisté mohou využít mimořádné vlaky vedené jednotkami InterPanter z Olbramovic do Benešova u Prahy s přestupem dál na Prahu vlaky linky S9.

Celodenní jízdenka region Středočeský / Prčice

Účastníkům pochodu doporučujeme využít přednostně „Celodenní jízdenku region Středočeský / Prčice“ za 199 Kč pro jednoho cestujícího. Tato jednodenní síťová jízdenka s prvním dnem platnosti v sobotu 21. května 2022 bude platit do 02:00 hod. v neděli 22. května ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD ve vymezeném obvodu (shodný s obvodem platnosti Celodenní jízdenky region Středočeský).

Tyto jízdenky je možné zakoupit u pokladních přepážek ČD. Z důvodu velkého zájmu o pochod doporučujeme využít předprodej. V sobotu 21. května budou tyto jízdenky prodávat také průvodčí přímo ve vlacích (po nástupu ve stanici, kde byla otevřena pokladní přepážka, standardně s manipulační přirážkou). Prodej jízdenek bude u pokladních přepážek i ve vlacích u průvodčích ukončen v sobotu ve 12:00 hod. Nárok na slevu se u Celodenní jízdenky region Středočeský / Prčice při zakupování ani kontrole jízdních dokladů nijak neprokazuje.

S touto jízdenkou se účastníci pochodu dostanou na místa startů nejen z Prahy, ale i z ostatních míst Středočeského kraje a blízkého okolí, přičemž jízdenka platí také pro cestu zpět. Cestující z jiných regionů si mohou zakoupit jízdenku ze své nástupní stanice až do svého startovního místa pochodu nebo do první stanice, odkud platí „Celodenní jízdenka region Středočeský / Prčice“, a pro další cestu navázat touto jízdenkou. Možnost využití této speciální jízdenky ukazuje tato mapa.

 

Zdroj: Tiskové zprávy ČD

Tagy