EU version

Budoucnost Hlavního nádraží v Praze? Designové podchody i vlak z Říčan na Václavském náměstí.

Budoucnost Hlavního nádraží v Praze? Designové podchody i vlak z Říčan na Václavském náměstí.
foto: https://www.praha.eu/public/42/d6/f5/143260_4_nadrazi_hala_kotas.jpg/Budoucnost Hlavního nádraží v Praze? Designové podchody i vlak z Říčan na Václavském náměstí.
17 / 12 / 2021

Hlavní nádraží v Praze čekají rozsáhlé změny. Týkat se budou mimo jiné renovace interiérů, ale v plánu je i modernizace venkovní části. V neposlední řadě má dojít k plánovanému rozvoji podzemní infrastruktury.

Plány a vize

Hlavní nádraží v Praze, které zažilo svá zlatá léta i svůj úpadek má konečně šanci na zářivou budoucnost. Upgrade, který započal letošním dokončením rekonstrukce fasády Fantovy budovy se ponese ve futuristickém duchu s ohledy na historickou hodnotu a původní architekturu Hlavního nádraží. I přes to, že plány nabírají grandiózních rozměrů se zdá, že dokončení všech projektů je zatím v nedohlednu.

 V letošním roce se také otevřela nová část severního podchodu, která umožňuje pěší spojení hlavního nádraží s nově vzniklými budovami na rohu Seifertovy a Italské ulice a dále směrem na Prahu 3. Tím došlo k podstatnému zkrácení docházkové vzdálenosti mezi městskými částmi. Příští rok se začne obnovovat trojice podchodů propojujících odbavovací halu s nástupišti. Nový vzhled vychází z vítězného návrhu soutěže na celkové architektonické a designové řešení. „Jde spíš o hudbu daleké budoucnosti a úkol pro další generace,“ míní Pavel Halla ze Správy železniční dopravní cesty, která má projekt na starosti.

Zdroj: (//www.praha3.cz/getFile/id:1134885/type:large/IMG_2435.JPG)

Exteriéry Hlavního nádraží

Rekonstrukci fasády památkově chráněné Fantovy budovy na pražském Hlavním nádraží realizovala společnost AVERS, spol. s r. o. Tato budova spolu s halou nad nástupišti tvoří největší secesní památku v Česku, proto musely být veškeré stavební a technologické postupy navrženy v souladu s požadavky státní památkové péče. Za dva roky se podařilo obnovit vápennou omítku, veškeré umělecké prvky štukové sochařské výzdoby, kamenné sochařské výzdoby a uměleckořemeslné prvky z oceli renovovali restaurátoři. Součástí stavebních prací bylo i odstranění nefunkčních prvků. Okna a dveře se odborně repasovaly. Po dokončení obnovy fasády následovala také instalace nového osvětlení budovy.

Zdroj:Správa železnic (//www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/142920932/foto+fas%C3%A1dy+%C5%BEst.+Praha+hl.+n.jpg/d463dd5c-808a-4748-a238-1e4a457a8ef5?t=1637759938854)

Interiéry

Soutěží na vylepšení podchodů se účastnilo celkem pět firem. Vítězný návrh předložil porotě Atelier bod architekti zastoupený Vojtěchem Sosnou, Jakubem Strakou a Jáchymem Svobodou. V předložených návrzích se využívají identické materiály, jako jsou v odbavovací hale, motivem navíc je podsvícená stěna, kterou tvoří bezpečnostní mléčné sklo vsazené do svařovaných ocelových rámů. Toto řešení nabízí lehký servis a možnou výměnu poškozených prvků a mimo jiné i snadné odstranění nevzhledných graffiti. Trojice podchodů propojujících na pražském hlavním nádraží odbavovací halu s nástupišti získá nový vzhled, který vychází z vítězného návrhu soutěže na jejich architektonické a designové řešení. Výstavba by měla začít na začátku roku 2022 a potrvá dvanáct měsíců.

Zdroj: Správa železnic (//www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/139090420/Praha+hl.+n.+-+vizualizace+podchod%C5%AF+1.jpg/0768b3a5-ca49-41f0-9f32-dd071c7d3d50?t=1623064725916)

 

Rostoucí podzemní infrastruktura

Vlak jedoucí z Říčan, který zmizí v tunelu a dorazí na podzemní stanici pojmenovanou Václavském náměstí, odkud lidé budou moci přestoupit na metro a jiné dopravní prostředky městské hromadné dopravy? Taková je budoucnost Hlavního nádraží.

Mělo by přibýt až deset kilometrů nových tratí, kdy tři kilometry povedou po povrchu.

„Nový tunel spojí Smíchovské a Hlavní nádraží, pak pokračuje do Karlína. Počítá se také s odbočkou do Vršovic,“ popisuje ředitel Centra pro efektivní dopravu Petr Šlegr.

Odbavovací hala

Rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly, jejíž součástí má být i střešní klidová zóna se již připravuje. V plánu je také budování přechodu přes vytíženou magistrálu v ose Fantovy budovy a dispoziční změny v interiéru nové odbavovací haly. I tato stavební akce je rozdělena na dvě fáze. V současné době se zpracovává projektová dokumentace 1. etapy stavby, pro 2. etapu se zatím připravuje architektonická soutěž.

 

Tagy