EU version

Bezbariérové vlaky: České dráhy na ceste k inkluzívnej doprave

Bezbariérové vlaky: České dráhy na ceste k inkluzívnej doprave
foto: ČD / Public domain/Vlak Českých drah
14 / 02 / 2024

České dráhy sa zaujímajú o zdravotne znevýhodnených občanov a naďalej dopĺňajú do svojich radov bezbariérové vagóny pre pohodlie všetkých, ktorí to skutočne potrebujú. A ako sú na tom naše Slovenské železnice? To sa dozvieme už v najbližšom článku

Minulý rok české dráhy prepravili rekordný počet hendikepovaných ľudí. Objednávkovým systémom českého železničného dopravcu bolo zaznamenaných 8,5-tisíc prepráv. Tisíce ďalších zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí využívali služby bezbariérových vlakov si lístky cez systém nekúpilo a nevyužilo asistenciu dopravcu, preto nie sú zahrnutí do štatistiky.

Od roku 2018 až do roku 2023 české dráhy pomohli  viac ako 41-tisíc zdravotne znevýhodneným občanom, ktorí majú obmedzenú možnosť pohybu a potrebujú na presun určitú pomoc zo strany železníc.

Oproti roku 2022 tento počet vzrástol takmer o 1300 osôb a bol prekonaný aj predcovidový rok 2019. Informujú o tom štatistiky, ktoré zistili, že celkovo všetci cestujúci, medzi ktorých zaraďujú aj hendikepovaných po covide sa postupne vrátili a využívajú na svoj presun práve vlak. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Českých dráh Michal Krapinec povedal, že si železnice vážia všetkých hendikepovaných cestujúcich. Aby ešte viac pomohli ľudom s obmedzenou pohyblivosťou rozhodli sa v tomto roku uviesť do prevádzky približne 120 nových bezbariérových vlakov v regionálnej aj v diaľkovej doprave.

Preprava imobilných cestujúcich bude vďaka tomu oveľa jednoduchšia. Množstvo hendikepovaných ľudí, ktorí nebudú potrebovať pomoc asistencie bude stále pribúdať. To im uľahčí aj nový význam značiek prístupnosti pri jednotlivých spojoch, ktorý bol zavedený už v decembri 2023.

Vhodne vybavené vlaky sú označené symbolom nízkopodlažné vozidlo, ktoré je vhodné na prepravu cestujúcich na vozíku, či ide o vozidlo, ktoré má zdvíhaciu plošinu. Objednávanie takýchto vlakov už nebude po novom treba, nakoľko bezbariérových vlakov je viac ako 3000. Až tri štvrtiny všetkých spojov ponúka vybavenie na cestovanie osôb na vozíku a aj vďaka rozsiahlej modernizácií vozidlového parku sa počet bude zvyšovať. Cestovanie handicapovaných vlakom nebolo nikdy v histórii železnice také jednoduché ako teraz.

Čo je vlastne služba asistencie, respektíve sprievod?

Táto služba je poskytovaná všetkým zákazníkom, ktorí majú obmedzenú schopnosť pohybu a to bez ohľadu na druh ich zdravotného postihnutia. V rámci stanice majú poskytnutí sprievod, ako aj pri príchode a odchode vlaku.

Tagy