EU version

August sa niesol v znamení 9-tich smrteľných zrážok vlaku s osobami

August sa niesol v znamení 9-tich smrteľných zrážok vlaku s osobami
foto: Archiv RAILTARGET/August sa niesol v znamení 9-tich smrteľných zrážok vlaku s osobami
09 / 09 / 2023

Vlakové zrážky s osobami sú vážne udalosti, pri ktorých dochádza k nehode medzi vlakom a ľuďmi na železničnej trati alebo na železničných staniciach. Takéto nehody môžu mať rôzne príčiny a následky končia častokrát úmrtím. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali v období od 31. júla do 4. septembra deväť smrteľných zrážok vlaku s osobami. Pri jednej zrážke boli usmrtené dve osoby.

V stredu 2. augusta počas jazdy v úseku Veľký Šariš – Prešov došlo k zrazeniu a žiaľ aj k usmrteniu civilnej osoby. Tento človek sa neoprávnene nachádzal v priechodnom priereze koľaje. V sobotu 5. augusta sa v Bratislave v úseku medzi Bratislava – Petržalka – Bratislava ÚNS nachádzala osoba neoprávnene sa pohybujúca v priechodnom priereze koľaje, ktorá počas tohto činu prišla o život. V pondelok 7. augusta sa rovnaká situácia opakovala v úseku medzi Pustým Polom – Plavečom a v utorok 15. augusta v úseku Šenkvice – Cífer. Veľké nešťastie sa stalo v piatok 18. augusta v Galante, po tom, čo vlak zrazil a usmrtil ženu a muža. Obaja sa neoprávnene pohybovali v priechodnom priereze koľaje. V ten istý deň sa stalo ďalšie nešťastie v úseku Nové Mesto nad Váhom – Piešťany, kde vlak zrazil a usmrtil ďalšiu civilnú osobu. V stredu 23. augusta vlak v úseku Poprad – Stará Turá zrazil a usmrtil muža. V ten istý deň počas odchodu vlaku zo 6. koľaje v Liptovskom Mikuláši prešiel vlak zadnou časťou súpravy civilnú osobu, ktorá úmyselne vstúpila do koľajiska so samovražedným cieľom. Ťažký mesiac uzatvára vo štvrtok 24. augusta smrť muža , ktorého vlak zrazil v úseku medzi Poprad Tatry – Vydrník.

Prevencia vlakových nehôd a zrážok s osobami je kľúčová pre zaistenie bezpečnosti na železnici. Vzdelávanie verejnosti o nebezpečenstvách spojených so železničnými traťami a stanicami je veľmi dôležité. Kampane a informačné programy môžu pomôcť ľuďom porozumieť bezpečnostným pravidlám, vrátane zákazu prechádzania tratí mimo prechodov a zachovania bezpečnej vzdialenosti od koľají. Dôležité je aby Železničné spoločnosti zabezpečili, že železničné priecestia a stanice budú vybavené dostatočným bezpečnostným značením a svetelnou signalizáciou. Taktiež je dôležitá aj pravidelná údržba a kontrola železničných vozidiel. Investície do modernizácie železničnej infraštruktúry môžu zvýšiť bezpečnosť a účinnosť železničnej dopravy. Prejazdy cez železničné trate by mali byť vybavené závorami, svetelnou signalizáciou a zvukovými varovnými zariadeniami. Prevencia vlakových nehôd a zrážok s osobami vyžaduje spoluprácu medzi železničnými spoločnosťami, vládnymi orgánmi, a verejnosťou. Cieľom je vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých, ktorí používajú železničnú dopravu a tým, minimalizovať riziko nehôd.

Tagy