EU version

Zvládne Slovensko boj s nárastom cien? Štátny dopravca za trakčnú elektrinu v roku 2022 zaplatí až o 18 miliónov viac!

Zvládne Slovensko boj s nárastom cien? Štátny dopravca za trakčnú elektrinu v roku 2022 zaplatí až o 18 miliónov viac!
foto: Alice Houserová- redakce /Zvládne Slovensko boj s nárastom cien? Štátny dopravca za trakčnú elektrinu v roku 2022 zaplatí až o 18 miliónov viac!
10 / 01 / 2022

Trakčná elektrina je na železniciach veľmi dôležitou komoditou. Prechádza vedeniami, ktoré lemujú železničné trate a pre pohon elektrických vlakových súprav je nevyhnutná. Trakčnú elektrinu na území Slovenskej republiky využívajú všetci dopravcovia bez rozdielu, rovnako štátni, súkromní, nákladní aj osobní. Je však potrebné spomenúť, že práve elektrické lokomotívy sú obrovským kľúčom k ekologizácii železničnej dopravy. V porovnaní s naftovými lokomotívami hovoríme prakticky o nulových emisiách.

S narastajúcou elektrifikáciou úsekov a novými modernými lokomotívami vo vozových parkov nákladných aj osobných dopravcov, rastie spotreba elektriny. Elektriny sa stáva stále väčšou položkou v hospodárení dopravcov. Aj preto je akýkoľvek nárast cien energií z pohľadu železničných dopravcov veľmi dôležitou a citlivou témou. Železničnú infraštruktúru na Slovensku spravuje štátna firma ŽSR (Železnice Slovenskej republiky). ŽSR okrem koľajových tratí zodpovedá aj za elektrické vedenia a cez svoju organizačnú zložku Železničná energetika zastrešuje ako dodávateľ distribúciu trakčnej elektriny.  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., (ZSSK) z dôvodu navyšovania cien energií a služieb pristúpi v roku 2022, podobne ako v predošlých rokoch, k reštrikčným opatreniam. Chce tým zmierniť negatívny vplyv zvyšovania cien na svoje hospodárenie. Informoval tak v novembri 2021 hovorca a riaditeľ odboru komunikácie národného vlakového soobného dopravcu Tomáš Kováč.

Zvyšovanie cestovného na slovenských železniciach napriek vytrvalému rastu cien vstupov aktuálne nie je pre rok 2022 v pláne, pretože vládna koalícia tomuto kroku nevyslovila podporu.  Cieľom Železničnej spoločnosti Slovensko v novom roku je ponúknuť cestujúcim kvalitné a bezpečné služby, osloviť verejnosť s cieľom zvýšiť počet cestujúcich a zabezpečiť tak tržby z prepravy a vlastné príjmy na takej úrovni, ako tomu bolo v roku 2019

 

Pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., bude nový rok ešte väčšou výzvou, než bol ten prechádzajúci. Predseda predstavenstva spoločnosti ZSSK CARGO v koncoročnom rozhovore v sérii rozhovorov s ľuďmi, ktorí vedú organizácie spadajúce pod Ministerstvo dopravy a výstavby SR predstavil plány CARGA na rok 2022, ktorý bude pre štátnu spoločnosť obrovskou výzvou, nakoľko cena za trakčnú elektrinu urobí v rozpočte štátneho dopravcu dieru v hodnote 18 miliónov euro. “Ceny na trhu sa absolútne zbláznili. Cena elektriky atakuje historické maximá. Cena, ktorú sme zaplatili za tento rok sa približuje k tridsiatim miliónom. Na budúci rok podľa plánu a podľa ceny, ktorú sme dostali je 48 miliónov. Na jednej jedinej položke, a to je cena trakčnej elektriny je nárast o 18 miliónov eur, čo je obrovská rana, ktorú musíme nejakým spôsobom vyriešiť a nedokážeme to vybalansovať vo vlastnom hospodárení, a preto sme oslovili všetkých zákazníkov, bohužiaľ aj tých, kde máme kontrakty uzatvorené na rok 2022, že musíme túto cenu aktualizovať o navýšenie konkrétne tejto jedinej položky. Už nemáme kam ustúpiť. Z hľadiska nákladov sme spoločnosť zefektívnili. Musíme sa pozerať na výnosovú stránku, a to je tak obrovský skokový nárast, že sa nedal predpokladať.” 

Tagy