EU version

ZSSK CARGO získalo nenávratný finančný príspevok na modernizáciu rušňov a terminálu v Dobrej

ZSSK CARGO získalo nenávratný finančný príspevok na modernizáciu rušňov a terminálu v Dobrej
foto: facebook ZSSK CARGO/ZSSK CARGO získalo nenávratný finančný príspevok na modernizáciu rušňov a terminálu v Dobrej
15 / 07 / 2023

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) uspela v dvoch žiadostiach o nenávratný finančný príspevok z programu Nástroj na prepájanie Európy (CEF).

Prvá etapa projektu

Na projekt prvej etapy implementácie vozidlovej časti európskeho zabezpečovacieho vlakového systému ERTMS/ETCS na hnacích dráhových vozidlách získala dotáciu 4,9 milióna eur a na prvú fázu modernizácie terminálu kombinovanej dopravy v Dobrej 2,2 milióna eur.

Ako národný vlakový nákladný dopravca informoval, prvý z týchto projektov zahŕňa obstaranie, inštaláciu a schválenie vozidlovej časti ETCS aplikačnej úrovne Level 2 do dvoch elektrických rušňov radu 131 a desiatich elektrických rušňov radu 363.

Systém ETCS

„V budúcich rokoch bude implementácia vozidlovej časti ETCS na hnacích dráhových vozidlách nevyhnutnou podmienkou prístupu na európske koridorové trate,“ uviedol na portáli spoločnosti manažér procesov a projektov Matúš Hrabčák.

„Pre ZSSK CARGO je preto implementácia vozidlovej časti ETCS vynútenou investíciou, bez ktorej nebude môcť v budúcnosti realizovať súčasné, resp. plánované vozebné výkony na železničných koridoroch,“ vysvetlil.

ZSSK CARGO má vo vlastníctve 380 lokomotív, z toho 92 používa v cezhraničnej prevádzke.

Zabezpečovacím systémom ETCS úrovne Level 2 má vybavených iba prenajímaných desať rušňov radu 383 Vectron.

Samotné zariadenia budú do lokomotív inštalovať na pracoviskách údržby a opráv v spolupráci s ich vybraným dodávateľom.

Modernizácia terminálu

Cieľom modernizácie terminálu Dobrá v okrese Trebišov je podľa ZSSK CARGO rozvoj moderných zariadení intermodálnej dopravy a prekládky, ktoré umožnia lepšie využitie a zvýšenie kapacít železničnej nákladnej dopravy.

„Realizáciou sa predovšetkým posilní železničné spojenie medzi a východnými krajinami, najmä Ukrajinou, tým, že sa umožní rýchlejšia a rozsiahlejšia prekládka medzi rozchodmi 1 520 milimetrov a 1 435 milimetrov a naopak,“ priblížil Hrabčák.

Investícia zároveň umožní presunúť dopravné zaťaženie z cestnej na alternatívnu železničnú dopravu.

Terminál Dobrá je súčasť prekládkovej a logistickej zóny Východoslovenské prekladiská (Čierna nad Tisou/Dobrá), ktorá je dôležitou vstupnou bránou do EÚ na prepravu tovarov z východných krajín a opačne.

Prvá fáza modernizácie

Projekt zahŕňa vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, projektových štúdií a povolení, tie umožnia realizáciu ďalšej fázy modernizácie.

V prvej fáze sa popri štúdiách plánuje nákup ekologického prekládkového zariadenia pre intermodálne jednotky a implementácia softvérového riešenia vrátane príslušenstva.

„Obe investície v krátkom čase zvýšia prekládkovú kapacitu terminálu v reakcii na masívny nárast dopytu po intermodálnej preprave komerčného tovaru, ako aj nekomerčnej pomoci Ukrajine v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine,“ dodal Hrabčák.

 Zdroj: SITA

Tagy