EU version

Zavedení digitálního automatického spřáhla je pro nákladní železniční dopravce výzva

Zavedení digitálního automatického spřáhla je pro nákladní železniční dopravce výzva
foto: Wikimedia Commons/Nákladní vlak ČD Cargo
18 / 08 / 2022

Zatímco v osobní železniční dopravě si novinka na evropských železnicích, digitální automatické spřáhlo, razí cestu k jeho aplikaci přirozeným vývojem obměny vozů, v nákladní železniční dopravě je situace se zaváděním digitálního automatického spřáhla mimořádně složitá a existenci současné nákladní železniční dopravy přímo ohrožuje.

Digitální automatické spřáhlo (DAC) je považováno za revoluci v nákladní železniční dopravě, která má přinést větší automatizaci přepravy nákladů po kolejích. Nový systém spojování vozů má nahradit klasická spřáhla, ke kterým je potřeba ruční práce posunovačů. Automatickým spřáhlem má být spojení rychlejší a levnější.

“Myšlenka zavedení digitálního spřáhla je skvělá a proti ní nelze nic mít. Problém pro sdruženÍ ŽESNAD.CZ představuje zejména způsob, jakým skupina Europe´s Rail (bývalá Shift2Rail) prosazují jeho zavedení,” říká Oldřich Sládek, výkonný ředitel ŽESNAD.CZ a prezident Svazu dopravy ČR v jedné osobě.

Sdružení vadí především překotně rychlé a plošné zavedení DAC výměnou za dosavadní nárazníky - hák a šroubovku, na statisících vozech během velmi krátkého období. Tzv. velký třesk, po němž už nebude možné vozy s dosavadním spřáhlem provozovat, znamená investice v řádech miliard korun, které soukromí dopravci po pandemii, neustálém růstu cen za energie, jednoduše nemají.

“Nynější plánované zavedení a provozování DAC by vedlo k většímu nárůstu nákladů dopravců a majitelů vozů, a to v řádech desítek miliard korun. Takové plány na výměnu „velkým třeskem“ a nekompatibilitu dosavadních spřáhel s DAC musí ŽESNAD.CZ odmítnout. V celé Evropě mluvíme o necelém půl milionu vozů, což je ekonomicky příšerně drahý i technicky jen těžko zrealizovatelný koncept,” dodává Sládek.

Nákladní dopravci navrhují postupné nasazování nových vozů z prvovýroby, které jsou na instalaci DAC již budou připraveny. Jedná se o stejně férový systém evoluce, jako je u osobní dopravy.

Prosazovatelé rychlého zavádění DAC bez zpětné kompatibility s dosavadním spřáhlem a metodou velkého třesku nemusí řešit fatální ekonomické dopady, které tvrdě a děsivě postihnou všechny zainteresované dopravce. “Takovými kroky nákladní železnici nepomůžeme a  iniciativa Green Deal  pro Evropu zůstane jen přáním bez jakékoli šance na realizaci pomocí  železnice, “ upozorňuje ředitel ŽESNAD.CZ.

Při „Big bang“ variantě a zpětné nekompatibilitě hrozí, že by velká část vozů vyrobených po roce 2006 musela být odstavena a sešrotována. Jedná se přitom o nejhodnotnější vozy ve flotilách mnohých provozovatelů. Při takovémto scénáři nelze uvažovat o žádném „green efektu“ akce.

V případě prosazení plánu na rozsáhlejší zavádění DAC,  je třeba získat jasné a garantované plné financování z evropských peněz, a to přímou podporou, nikoliv půjčkami. Pandemií a vysokými cenami za trakční energie poznamenané dopravce by tak totiž opět činily nekonkurenceschopnými vůči jiným módům dopravy.

Současný prezentovaný a zamýšlený způsob zavádění DAC tak ŽESNAD.CZ jednoznačně odmítá, protože vede k zániku nákladní železniční dopravy v konkurenci s dopravou silniční a je namířen proti závazkům České republiky v rámci Green Dealu a jeho přesunu přepravy ze silnice na železnici.       

 

Zdroj: TZ ŽESNAD 

Tagy