EU version

Význam pre nákladnú dopravu: Certifikované logistické vlaky

Význam pre nákladnú dopravu: Certifikované logistické vlaky
foto: ZSSK CARGO / Public domain/ZSSK CARGO
11 / 02 / 2024

V prvej časti sme sa dozvedeli, čo sú certifikované logistické vlaky a kto ich využíva. V druhej časti sa dozvieme, prečo sú pre zákazníkov tá správna voľba.

Vo všeobecnosti platí, žecertifikované logistické vlaky sú pre zákazníkov výhodnou voľbou.Dôležitým aspektom je bezpečnosť. Certifikácia zahŕňa dodržiavanie bezpečnostných štandardov a predpisov pre železničnú dopravu. Inak povedané, certifikované vlaky majú vyššiu pravdepodobnosť bezpečnej prevádzky.

Medzi dôležité výhody patrí aj udržateľnosť. Tieto vlaky majú väčšiu snahu o udržateľnosť, pretože môžu spĺňať prísnejšie normy pre znižovanie emisií skleníkových plynov a minimalizáciu environmentálneho dopadu. Logistické vlaky sú navrhnuté tak, aby poskytovali efektívnu prepravu nákladu. To môže zahŕňať optimalizované trasy, rýchlejšie prechody na výhybkách a ďalšie prvky, ktoré zvyšujú efektivitu prepravy.

Tieto vlaky majú väčšiu presnosť a spoľahlivosť. A sú prevádzkované podľa prísnych štandardov. Certifikovaní operátori a dopravcovia môžu poskytovať vysokú kvalitu služieb vrátane sledovania zásielok, informácií o trasách a rýchlej reakcie na prípadné problémy. Zákazníci, ktorí vyžadujú medzinárodnú prepravu nákladu, môžu certifikované vlaky ponúkať efektívnu možnosť prepravy cez hranice s minimálnymi prechodmi.

V niektorých prípadoch môže používanie certifikovaných vlakov priniesť úspory na nákladoch v porovnaní s inými formami dopravy, najmä v prípadoch, keď sú splnené štandardy pre efektívnu a hromadnú prepravu. A neposledním rade sú flexibilné a prispôsobivé potrebám zákazníka, najmä ak sú súčasťou integrovaného logistického reťazca.

Prečo sú pre zákazníkov certifikované logistické vlaky ZSSK CARGO dobrou voľbou?

Každá jazda certifikovaným vlakom je monitorovaná a kontrolovaná v meracích bodoch, ktoré sa následne vyhodnocujú. V prípade nesplnenia stanovených parametrov, ZSSK CARGO sa zaručuje, že všetky nedostatky napraví. Nákladný dopravca garantuje v prípade východzieho vlaku v sieti ŽSR zákazníkovi požadovaný počet vozňov na stanovenú nakládku.

Majú presne nastavené nástupy vlakových čiat, čo je zárukou dodržania dohodnutých jazdných dôb. Pre ZSSK CARGO majú logistické certifikované vlaky najvyššiu prioritu a za každých okolností majú všetky tieto vlaky prednosť pred ostatnými. Dopravca má so správcom ŽSR dohodu, kde je jasné stanovené kedy má aký vlak odísť, kedy je čas príchodu a aké sú podmienky jazdy.

Ak sa vlak po splnení všetkých podmienok zaradí do certifikovaného produktu, zákazník by mal dodržiavať všetky stanovené technologické postupy, aby proces správne fungoval. Taktiež by mal splniť všetky dohodnuté časy preberania, či odovzdania vozňov.

Tagy