EU version

Vláda ve středu 9. 11. schválila praktický postup pro zajištění přednostního průjezdu nákladní vlaků s energetickými surovinami

Vláda ve středu 9. 11. schválila praktický postup pro zajištění přednostního průjezdu nákladní vlaků s energetickými surovinami
foto: Archiv/Vláda ve středu 9. 11. schválila praktický postup pro zajištění přednostního průjezdu nákladní vlaků s energetickými surovinami
10 / 11 / 2022

Vláda schválila postup pro mimořádné vlaky, díky čemuž budou připraveni na případnou potřebu urychleného dodání nutných surovin do elektráren nebo tepláren.

„Tuto možnost zavádíme v souvislosti s potřebou zajištění energetických surovin, například pro dodávky tepla pro obyvatele a firmy nebo pro výrobu elektrické energie. Jedná se o zcela výjimečné a odůvodněné případy. Toto opatření se na přepravu nebude uplatňovat automaticky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela v médiích Ministerstva dopravy.

Rychlejší přeprava konkrétních surovin bude stanovena Ministerstvem průmyslu a obchodu, načež zažádá Ministerstvo dopravy o zajištění priority pro vlaky na vybraných relacích. Jedná se o zajištění urychlení dodávek energetických surovin například do elektrárny, do skladů pohonných hmot atd. Toto může mít vážný dopad na zpoždění určitých osobních vlaků.

„Bude se jednat o vybrané nákladní vlaky na vybraných trasách po určité nezbytně nutné období. Cestující se tak nemusí bát toho, že každý nákladní vlak bude mít od nynějška přednost před osobním. Potřebnost, nezbytnost i zpoždění dodávky za standardních podmínek musí být v každém případě prokazatelná,“ vysvětluje princip fungování ministr dopravy Martin Kupka.

Přednost dostanou vlaky během jízdy – např. při průjezdu místy, které jsou omezené na tratích (výluky) nebo při operativním řízení, když se zpozdí vlaky.

Toto může napomoci i rychlejšímu obratu lokomotiv a vozů – to se však netýká přidělování kapacity při sestavování jízdního řádu, kde budou platit standardní pravidla.

Tagy