EU version

Vďaka drahým kovom a železnej rude sa v regióne Gemer vybudovali železničné trate. Tie dnes zabezpečujú nákladné vlaky ZSSK CARGO

Vďaka drahým kovom a železnej rude sa v regióne Gemer vybudovali železničné trate. Tie dnes zabezpečujú nákladné vlaky ZSSK CARGO
foto: ZSSK CARGO / Public domain/Nákladný vlak ZSSK CARGO
23 / 10 / 2023

Územie Gemera leží na juhu stredného Slovenska a prechádza až do Maďarska. V 19. storočí bol ku Gemeru pričlenený aj Malohont s centrom v Rimavskej Sobote. Na Gemeri v severnej časti zasahuje Národný park Slovenský raj susediaci s Národným parkom Muránska planina s množstvom ohrozených druhov rastlín a živočíchov a ojedinelým krasovým reliéfom. V južnej a juhovýchodnej časti Gemera vyhlásili v roku 2002 Národný park Slovenský kras.

V dávnej minulosti sa na Gemeri ťažili drahé, farebné kovy a železná ruda, ktorá dala regiónu prezývku „železné srdce Uhorska“. To prinieslo aj vybudovanie železničných tratí.Hlavná železničná dopravná tepna Slovenska vedie severom. Avšak južná trasa medzi dvoma najväčšími mestami by bola oveľa rýchlejšia. Existuje tzv. južný ťah, ktorý je však v zlom technickom stave. Veľká časť je jednokoľajná a v úseku medzi Zvolenom a Košicami nie je elektrifikovaná. Medzi Stožkom pri Zvolene a Kapušanmi jazdia týmto úsekom ucelené vlaky s palivom. V Tomášovciach pri Lučenci vlaky ZSSK CARGO obsluhujú jednu z najväčších píl Slovenska.

Na Gemeri sa v rámci tejto trate vetvia odbočky. Prvá je na juh do Maďarska a druhá je na sever, kde Gemerské spojky vedú do dolín, v ktorých sa ťaží a spracováva nerastné bohatstvo a drevo z lesov. Nákladnú železničnú prepravu v tomto regióne zabezpečujú vlaky ZSSK CARGO. Kľúčový uzol je Plešivec, v ktorom sa schádzajú gemerské spojky s hlavnou traťou, kde sú obsluhované aj jednotlivé trate. Slovenský národný dopravca CARGO v tomto úseku disponuje s depom a zásobou dieselových rušňov, ktoré vozia vlaky. Ale hlavne skupinu vozňov a jednotlivé vozňové zásielky (JVZ) do staníc vo Zvolene, v Košiciach a do prechodovej stanice Lenartovce do Maďarska. Železničné trate z Plešivca vedú do Muráňa, Slavošoviec a Dobšinej. Rušne radu 751 v tomto úseku vozia manipulačné vlaky, ktoré zásobujú priebežné nákladné vlaky na južnom ťahu.

Najvýznamnejší zákazníci z hľadiska prepravovaných objemov ležia na hlavnej trati medzi Zvolenom a Košicami. Slovensko má veľký potenciál pre väčšie využívanie železničnej dopravy v oblasti JVZ a skupín vozňov pre vysokú hustotu už vybudovanej železničnej siete a Gemer je ideálnym príkladom. Spoločnosti majú veľmi dobré podmienky ako prejsť na ekologickejšiu formu dopravy a tou je železnica. Najmä v regióne, kde sa nachádza veľké množstvo prírodného bohatstva. Ide o vysoký potenciál prepravy dreva. ZSSK CARGO je pripravené na pravidelnú obsluhu takých tratí.

Zdroj: ZSSK CARGO

Tagy