EU version

Tatravagónka podporuje vzdelávanie v odbore. Cieli na prehĺbenie znalostí aj na mladú generáciu

Tatravagónka podporuje vzdelávanie v odbore. Cieli na prehĺbenie znalostí aj na mladú generáciu
foto: camit.sk / Public domain/Tatravagónka Poprad
29 / 01 / 2024

Vzdelávanie je dôležité v každom veku. Preto sa Tatravagónka Poprad rozhodla ponúkať duálne vzdelávanie, ktoré zabezpečuje praktické vedomosti v obore.

Tatravagónka Poprad sa zaujíma o budúcnosť mladých ľudí. Sú si vedomí, že dlhodobým plánovaním v oblasti ľudských zdrojov dokážu predchádzať výkyvom vo výrobe, ktoré sú spôsobené nedostatočnou pracovnou silou. Dôvod, prečo je málo zamestnancov je najmä odchod  starších pracovníkov do dôchodku, ale aj prirodzená fluktuácia.

Už na základnej škole je dôležité rozmýšľať nad tým, kam pôjde žiak na strednú školu. Zamestnanci Tatravagónky sa stretávajú s rodičmi týchto žiakov a propagujú odbory, v ktorých sa spoločnosť zapojila do systému duálneho vzdelávania. Vysvetľujú rodičom, aké sú rôzne študijné a učebné programy, do ktorých sa môžu ich deti zapojiť po skončení školy. 

A, čo je vlastne duálne vzdelávanie? Ide o moderný spôsob ako pripraviť mladých ľudí na povolanie. Žiak sa v tomto druhu vzdelávania učí, ako premeniť teóriu na prax priamo na pôde zamestnávateľa. Výučba prebieha na rozdiel od klasického školského spôsobu v reálnych podmienkach na pracovisku.

Spoločnosť ponúka stredným školám absolvovať odbornú prax, ktorá zodpovedá študijnému odboru. Taktiež umožňuje zúčastniť sa exkurzie priamo vo výrobe a zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania. Teória sa aj naďalej učí na školách a praktická príprava je od druhého ročníka v priestoroch spoločnosti Tatravagónka Poprad. 

Ak študenti splnia stanovené podmienky, spoločnosť im ponúka podnikové štipendium. Počas celého praktického vyučovania dostávajú príspevok na stravovanie. Tí šikovní študenti dostávajú za svoju produktivitu odmenu za vykonanú prácu. Samozrejmosťou sú všetky stanovené ochranné pracovné prostriedky a príspevok na cestovné pre študentov, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín.

Tatravagónka je v systéme duálneho vzdelávania od roku 2016. Všetkým žiakom garantuje istotu budúceho zamestnania. So spoločnosťou uzatvorila zmluvu Stredná odborná škola technická v Poprade a Stredná odborná elektrotechnická v Poprad-Matejovce.

Lynchburg College / Flickr

Spoločnosť Tatravagón Poprad vyškolila už viac ako 23-tisíc osôb, ktoré nemajú problém s uplatnením sa na trhu práce. To poukazuje na to, aká špičková kvalitu a úroveň praktickej výučby je na duálnom vzdelávaní v Tatravagónke.

Tatravavagónka ponúka aj zváračský kurz

Výučbu vykonávajú kvalifikovaní školitelia a inštruktori s odborným garantom európskeho významu.  Toto štúdium bolo vytvorené v 60. rokoch minulého storočia. Zabezpečuje kurz na skúšku podľa ISO noriem, periodické preskúšanie, paličský kurz a nadstavbový kurz.

Zdroj: camit.ck

Tagy