EU version

Švýcarsko postupuje v přípravách na implementaci digitálního automatického spřáhla (DAC)

Švýcarsko postupuje v přípravách na implementaci digitálního automatického spřáhla (DAC)
foto: DAC4EU / Public domain/DAC
25 / 01 / 2024

Švýcarsko se připravuje na zavedení digitálního automatického spřáhla (DAC), přičemž již v současnosti využívá automatické spřáhlo téměř u většiny přeprav. Hlavním cílem je tedy zvýšit úroveň digitalizace tohoto systému.

Švýcarsko již dnes používá na devadesáti procentech svých přeprav automatické spřáhlo a řeší tedy jen jeho digitalizační úroveň. Vzhledem k integraci železničního trhu se účastní i jednání v EU a v Europe´s Rail. Rozhodnutí provést modernizaci železniční nákladní dopravy již učinilo, do značné míry nezávisle na EU a nezávisle na vývoji diskuse v EU k normování elektrické a digitální části. Vše nezávisle na způsobu přechodu k DAC a jeho financování. O startu švýcarského testovacího projektu DAC+ jsme již informovali zde a také zde. Pilotní vlak společnosti SBB Cargo, Univerzity Luzern, PJ Monitoring, plc-tec, Voith a Knorr Bremse bude postupně testovat různé funkcionality spřáhla.

Jak s financováním?

Ve Švýcarsku musí každý dotační program schválit vláda (Bundesrat). Vláda rozhodla, že vzhledem k přínosu, zejména pro jednotlivé vozové zásilky, umožní všem železničním dopravcům financovat z veřejných prostředků 30 % nákladů na retrofit DAC.

Vzhledem k pokročilosti příprav na DAC je Švýcarsko také jedním z lídrů normovací skupiny v evropské skupině pro elektrické normy CENELEC. Tato skupina zvážila celkem 12 technologií a jako nejvhodnější pro podporu DAC vybrala technologii ETB, na které dále pracuje. Výběr technologií určují i do budoucna uvažované funkcionality, například se počítá s nasazením kamerových systémů. Na druhé straně složitost situace ukazuje, že neexistuje ve světě referenční model, který by EU a Švýcarsko mohly sledovat.

10. ledna 2024 vláda odsouhlasila podporu zavedení DAC ve výši 180 mil. SFR. Do doby, než bude DAC zprovozněn, se Švýcarsko rozhodlo finančně podpořit jednotlivé vozové zásilky. Projekt je omezen na dobu osmi let, kdy na první čtyři roky je vyhrazeno 260 mil. SFR. Na neomezenou dobu vláda schválila příspěvek na náklady pro překládku jednotlivých nákladů, které by vyrovnaly na trhu konkurenceschopnost. Na řece Rýn vláda podpoří logistickou intermodální infrastrukturu voda – železnice. Spolková vláda zároveň předložila parlamentu sdělení, že jde o rozpočtově neutrální rozhodnutí, protože o stejnou částku sníží rozpočet železničního infrastrukturního fondu (BIF). Zaručila zároveň, že nebude ohrožena údržba a modernizace stávající infrastruktury.

Zdroj: rail-research.europa.eu, redakce RAILTARGET

Tagy