EU version

Srovnali jsme ČD Cargo se středoevropskou konkurencí. Jak si stojí největší nákladní dopravce?

Srovnali jsme ČD Cargo se středoevropskou konkurencí. Jak si stojí největší nákladní dopravce?
foto: Archiv/Ilustrační foto
12 / 09 / 2022

Mezi největší hráče v sektoru nákladní dopravy na strategickém poli s označením „Střední Evropa“ patří železniční společnosti ZSSK CARGO (ZSSKC), polský dopravce PKP Cargo (PKPC) a samozřejmě domácí ČD Cargo. Jejich hospodářské výsledky se za poslední tři roky ovšem výrazně liší. Redakce RAILTARGET zpracovala hlubší analýzu výročních zpráv těchto společností, aby porovnala, jak jednotlivé firmy prošly covidovými roky a jak si dnes hospodářsky stojí. Obstálo ČD Cargo v konkurenci?

Podnikání v oblasti železnice v covidových letech 2019, 2020, resp. 2021 poslalo v podstatě všechny společnosti do ztráty. Úbytek cestujících se promítl do osobní dopravy, odstávky v továrnách, nedostatek zboží a uzavřené obchody zase ovlivnily nákladní přepravu. Ne však u všech dopravců.

Pokud se podíváme detailněji do výročních zpráv jednotlivých společností, zjistíme, jak si která hospodářsky vedla, respektive vede. Kupříkladu polské PKP Cargo v roce 2019 sice vykázalo tržby ve výši 838 milionů EUR, jenže v porovnání s předchozími lety, kdy výsledek činil v roce 2017 910 milionů EUR, respektive 2018 857 milionů EUR, se jedná o snižující se trend, už jen v porovnání s inflačním nárůstem cen. O to hlubší propad následuje v „tuhém“ covidovém roce 2020, kdy celkové tržby poklesly o 25 % na 644 milionů EUR, respektive 654 milionů v roce následujícím. Tento propad se nepovedlo otočit.

Naši slovenští sousedé, ZSSK CARGO se v roce 2019 potýkali, podobně jako PKP Cargo, v komparaci s předchozími lety se stagnací, a to výsledkem 283 milionů EUR za rok 2019, a 245 milionů EUR za rok 2020, čímž zaznamenaly pokles o 14 %. Mírné zlepšení u slovenské společnosti nastalo až v roce 2021 hospodářským výsledkem 279 milionů EUR. Naproti tomu na dobré ekonomické výsledky z let 2017 a 2018 mohlo navázat ČD Cargo. Tržby 476 milionů EUR za rok 2019 jen potvrdily prorůstový trend, který se jen mírně snížil v roce 2020 na 432 milionů EUR, což představuje v porovnání s ostatními středoevropskými cargy jen 10 % pokles. Z „údolíčka“ nahoru se začalo Cargo šplhat už v roce následujícím, kdy tržby skončily plus 485 milionů EUR.

  

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkové výnosy ČD Cargo (mil. Kč)

12 352

12 063

11 760

11 923

13 076

 

12266

 

12889

 

Hlavně stabilita

Zkušení manažeři vědí, že úspěšná společnost musí být především personálně stabilní a neskákat prvoplánově z dlouhodobých strategií. Také ČD Cargo si prošlo v prvních letech po založení veletoči a personální situace se začala stabilizovat až v roce 2014, kdy se do čela nákladního dopravce dostal manažer Ivan Bednárik, který před tím působil jako člen představenstva a obchodní ředitel slovenské společnosti Express Group. I po této velké manažerské změně setrval na své pozici tehdejší ředitel ekonomiky a finančního řízení Tomáš Tóth, který v ČD Cargo pracuje od jeho vzniku a do funkce ředitele ekonomiky a finančního řízení ho jmenoval Bednárikův předchůdce, Oldřich Mazánek. Samotný Bednárik si uvědomoval, že velkým zemětřesením v managementu hospodářské výsledky nezlepší. Proto se zaměřil na manažerskou kontinuitu a stabilitu. Díky tomu mohly fungovat dlouhodobé ekonomické plány, aby se ČD Cargo stalo hospodářsky výkonnější společností. Tuto strategii podle všeho ctí i stávající šéf ČDC, Tomáš Tóth.

Personální stabilitou v posledních letech se však nemůže rozhodně pochlubit PKP Cargo. Špatné hospodářské výsledky a personální čistky jsou většinou spojené nádoby. Během let 2020-2021 proběhla kompletní obměna představenstva společnosti. Na konci roku 2021 se šéfem PKP Cargo stal Dariusz Michał Seliga a nahradil tak Macieje Lucjana Walczyka. Dalším novým členem představenstva se stal Michal Kubíček. Zajímavé je, že další křesla ve vedení společnosti zůstala prozatím neobsazená. Během pouhých dvou let představenstvo polského nákladní dopravce opustili Marek Olkiewicz, Zenon Kozendra, Leszek Borowiec, Witold Bawor a Piotr Wasaty, tedy všichni členové představenstva včetně jeho předsedy, Czesława Warsewicza.

S ekonomickými problémy se potýkalo i slovenské ZSSK CARGO. Do čela slovenského národního dopravce nastoupil v roce 2020 Roman Gono, který se profiluje jako krizový manažer. Ve vedení ZSSK CARGA Gono nahradil Martina Vozára, který ve funkci skončil po dvou letech z důvodu neuspokojivých hospodářských výsledků. Gono po svém jmenování do čela ZSSK CARGO zahájil tzv. Ozdravný plán, díky němuž se společnosti začíná ekonomicky dařit. ZSSK CARGO nyní operuje na nově vzniklých dopravních trasách, například na trase uceleného vlaku pro přepravu hutního materiálu do Německa a Francie. Slovenskému CARGU se podařilo získat i přepravy dřeva, které byly dříve realizovány silniční dopravou. Právě díky těmto novým obchodním aktivitám mohlo ZSSK CARGO zakončit rok 2021 ziskem 6,2 milionu EUR.

Expanze

Výroční zpráva pro rok 2019 představila novou dlouhodobou strategii ČD Cargo. Ta byla shrnuta do tří pilířů – interoperabilita, intermodalita a společensky odpovědný a ekologický přístup k dopravě. V rámci těchto změn došlo v posledních letech k rozšíření dlouhodobé strategie společnosti ČD Cargo o další pilíř – expanzi. V zahraničí ČD Cargo působí prostřednictvím svých dceřiných společností CD Cargo Poland (Polsko), CD Cargo Slovakia (Slovensko), CD Cargo Germany (Německo) a ČD Cargo Niederlassung Wien (Rakousko). V expanzivním trendu pokračuje i stávající ředitel Tomáš Tóth. „Podle našich analýz má velký potenciál chorvatský trh, proto jsme v roce 2021 založili CD Cargo Adria se sídlem v chorvatském Záhřebu. Je to naše brána na Balkán,“ uvedl pro RAILTARGET Tóth. Ostatní středoevropská carga jsou v tomto směru poslední tři roky spíše pasivní.

 ČD Cargo je tedy ve srovnání s ostatními středoevropskými státními nákladními dopravci manažersky stabilní společností, a to se odráží i v jeho hospodářských výsledcích.

 

Celkové tržby (mil. EUR) / Společnost

PKP CARGO

ZSSK CARGO

DB Cargo

Rail Cargo Group

2019

838

283

4449

2373

2020

644

245

4119

2265

2021

654

279

4487

1933

 

 

 

 

 

Tagy