EU version

Správa železnic zajistila dodávky trakční energie pro rok 2023

Správa železnic zajistila dodávky trakční energie pro rok 2023
foto: Archiv/Správa železnic zajistila dodávky trakční energie pro rok 2023
04 / 11 / 2022

Správa železnic úspěšně dokončila aukci na dodavatele silové trakční energie, kterou dopravci využívají pro provoz svých elektrických vlaků. V aukci realizované prostřednictvím komoditní burzy PXE uspěla společnost ČEZ ESCO. Celkový předpokládaný odběr trakční energie v roce 2023 byl v rámci aukce stanoven na 1 280 000 MWh.

Současná situace na trhu s elektřinou způsobila, že cena dodávky není zajištěna fixací na velkoobchodní obchodované produkty. Cena dodávky se bude skládat z hodnoty určené podle denního trhu OTE, a. s. a vysoutěžené obchodní přirážky dodavatele. Náklady tak nebudou po celý rok konstantní, ale budou se měnit v každém měsíčním zúčtovacím období. Tento způsob ocenění odpovídá současnému stavu na trhu s elektřinou, eliminuje rizika spojená s predikcí objemu trakční spotřeby a umožňuje dodržení smluvních tolerancí odběru komodity.

Výsledná účtovaná cena dodávky silové trakční elektřiny podléhá zastropování v souladu s nařízením vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Ta je podle platného znění nařízení stanovena maximálně na 5 000 Kč/MWh bez DPH a daně z elektřiny.

Celá příprava a realizace aukce na dodavatele silové trakční elektřiny byla zásadně ovlivněna současnou energetickou krizí. Správa železnic při přípravě parametrů aukce aktivně po celou dobu spolupracovala se zástupci dopravců v elektrické trakci, dotčenými ministerstvy a dalšími složkami.

Zdroj: Správa železnic TZ

Tagy