EU version

Slovensko zavalené kamiony? Cena za železniční cestu je příliš vysoká. Podporu potřebují i jednotlivé zásilky, říká železniční expert Čikovský

Slovensko zavalené kamiony? Cena za železniční cestu je příliš vysoká. Podporu potřebují i jednotlivé zásilky, říká železniční expert Čikovský
foto: ZSSK CARGO/ZSSK CARGO
03 / 07 / 2021

Cestná doprava na hlavných ťahoch Slovenska je neúnosne preťažená, autá a kamióny stoja pred mestskými sídlami v kolónach niekoľko desiatok minút. Často kolabujú aj diaľničné ťahy.

Pred dvoma-troma desaťročiami sme si niečo také nevedeli ani len predstaviť. Dopravní odborníci zo Západu nás nabádali, aby sme sa vyhli chybám západných krajín, kde kolóny na cestách už boli každodennou súčasťou ich života.

Čo nám teda dopravní odborníci radili? Stavať nové pruhy na cestách? Stavať mimoúrovňové križovania? Projektovať nové obchvaty alebo metro?  Nie, nič také.  

Východisko videli v moderných železniciach! Jednoducho nám povedali,  že máme hustú železničnú sieť, nech zdokonalíme osobnú a nákladnú železničnú dopravu, a tým sa vyhneme kolapsom na cestách.

V skutočnosti sa dopravný trh na Slovensku vyvíjal živelne, aj keď sa dodržiavali pravidlá voľného trhu. Akoby sme sa báli povedať, že dopravný trh bez regulácie nemôže fungovať.  Preprava tovarov sa  mala postupne presúvať z cesty na železnicu. Ale vývoj je práve opačný – železnica zaznamenáva pokles objemu prepravy a cestná doprava nárast. Tvorcovia dopravných politík by mali prestať rečniť o flexibilnej cestnej doprave, digitálnych  technológiách,  zelených vlnách. Budovanie nových cestných pruhov a obchvatov nás z kolón trvalo nevytiahnu. Isteže, sú to veci potrebné, ale samy osebe kolapsom na cestách nezabránia ani podstatne neprispejú k zlepšeniu životného prostredia.

S určitým oneskorením to pochopili aj v štruktúrach Európskej únie, ktorá zaviazala členské krajiny, aby veľkú časť nákladnej dopravy presunuli z ciest na železnicu. Myšlienka to bola dobrá, aj rétoricky sa celkom dobre prijala, ale do realizačnej praxe sa nedostala.

Hlavný problém je v tom, že zámer Európskej únie si slovenská vláda skopírovala do svojich programových dokumentov, a tým sa to skočilo. Ak sme chceli na Slovensku posilniť nákladnú železničnú dopravu,  mali sme najprv definovať systém fungovania dopravného trhu tak, aby zelenú dostali prepravy, ktoré neprispievajú k zahusteniu ciest a tvorbe kolón a sú šetrnejšie k životnému prostrediu

Prax potvrdila, že treba zadefinovať funkčný systém, ktorý bude dopravu harmonizovať podľa definovaných cieľov, pravidiel a zákonov. Prax rovnako ukazuje, že trh dopravy potrebuje aj rozumné štátno-politické rozhodnutia vrátane regulácie. Alebo presnejšie povedané trh potrebuje harmonizáciu. Na harmonizovanom trhu sa nemôže stať, že štát hodnotí jeho fungovanie len z času na čas, a to najmä vtedy, keď štrajkujú cestní dopravcovia, alebo ak je štátne železničné CARGO pred finančným kolapsom a potrebuje jednorazovú injekciu. Čiastkové a neobjektivizované opatrenia vlády pod tlakom štrajkujúcich cestných dopravcov alebo pod vplyvom rezortného lobbingu robí z dopravného trhu neprehľadné bojisko s veľkými finančnými stratami.

Ukážkovým príkladom nejasného a nekoncepčného počínania štátu je Železničná spoločnosť Cargo Slovakia. Táto spoločnosť sa dostala do kritickej finančnej situácie. Jej zadlženosť v bankách bola v minulom roku 123 mil. a v súčasnosti 117 mil. eur. Železničná spoločnosť žije z ruky do úst, čo získa na tržbách, vzápätí minie na udržanie bežnej prevádzky.  Manažment firmy spracoval aspoň ozdravný plán, ktorý je dobrou analýzou súčasného stavu, 

Na trhu železničnej nákladnej prepravy je omnoho viac závažných problémov, napríklad vysoké poplatky za železničnú dopravnú cestu, nízka konkurencieschopnosť železničnej dopravy voči cestnej, stratová prevádzka jednotlivých vozňových zásielok.

Štátne CARGO v súčasnosti zabezpečuje nerentabilnú prepravu takzvaných jednotlivých vozňových zásielok, ktoré dopravca zbiera po staniciach a rozváža do rôznych destinácii. Je to nevýhodná prácna prepravná činnosť, ktorá si vyžaduje množstvo manipulácií v staniciach a na vlečkách. Dopravné spoločnosti sa jej vyhýbajú. Ak ale túto činnosť nebude zabezpečovať žiadny železničný dopravca, radi sa jej ujmú prevádzkovatelia kamiónov. Ak štát nechce riskovať ešte väčší pretlak dopravcov na cestách, musí zasiahnuť.

K niektorým z týchto naliehavých problémov sa vrátime, keďže  ZSSK CARGO Slovakia prežíva krízu podnikovú  a Slovensku po prudkom náraste výdavkov štátneho rozpočtu, spôsobeného najmä pandémiou, hrozí kríza ekonomická. Aj preto bude akékoľvek rokovanie železničnej spoločnosti s akcionárom, teda so štátom, veľmi náročné.

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace