EU version

Slovenská verejnosť jednoznačne podporuje železničnú dopravu. Prieskumy hovoria jasne!

Slovenská verejnosť jednoznačne podporuje železničnú dopravu. Prieskumy hovoria jasne!
foto: zssk cargo/archív
04 / 07 / 2022

Z prieskumu verejnej mienky ohľadom Green Dealu a podpory železnice vyplýva, že verejnosť je za. Nechal si ho spracovať AROS, teda Asociácia železničných dopravcov Slovenska. Výsledky neskôr zverejnil jeden z členov asociácie, ZSSK CARGO.

Na základe prieskumu verejnej mienky zadaného AROSom (Asociácia železničných dopravcov Slovenska) sú jasné dve veci. Slovenská verejnosť sa takmer jednomyseľne zhodla (90 %), že je naozaj potrebné znížiť počet kamiónov križujúcich slovenské diaľnice a cesty. Rovnako jednomyseľne sa vyjadrila aj k možnému riešeniu tohto problému – podpora nákladnej železničnej dopravy (94 %).

Finančnej podpory železnice sa týkala ďalšia otázka prieskumu. V tomto roku bolo pre železničnú dopravu vyčlenených 250 miliónov eur a respondenti mali zhodnotiť, či je táto suma dostačujúca. Výsledky hovoria samy za seba – 62 % opýtaných si myslí, že by sa mala zvýšiť aspoň dvakrát, 52 % povedalo, že päťnásobne. Jedna tretina opýtaných dokonca bola pre desaťnásobné navýšenie rozpočtu.

Nákladná železničná doprava je tak voči slovenskej verejnosti riešením pretlaku kamiónov na cestách a diaľniciach. Navyše by sa nielen znížili emisie, ale tiež by nedochádzalo tak často k zápcham a kolónam. To celkovo prispeje k ľahšiemu naplneniu cieľov Green Dealu. Avšak bez podpory slovenskej vlády bude ťažké takéto zmeny presadiť. Je nutné, aby sa verejnosťou volení politickí predstavitelia k tomuto problému postavili čelom.

Tagy