EU version

Slovenská osobná doprava dosiahla najvyššie čísla v histórií svojej existencie

Slovenská osobná doprava dosiahla najvyššie čísla v histórií svojej existencie
foto: ZSSK CARGO / Public domain/ZSSK CARGO
02 / 11 / 2023

Zatiaľčo osobná doprava na Slovensku dlhodobo rastie, nákladná vykazuje zotrvalý pokles.

Ľudia stále častejšie využívajú osobnú dopravu, dokonca sa počet vyrovnal z obdobia pred pandemického obdobia. Občania Slovenska čoraz častejšie využívajú MHD, ktorá vzrástla medziročne viac ako o 20 %. Preprava vlakom dosiahla najvyššie počty cestujúcich v tomto roku.

Nákladná doprava

V rámci nákladnej dopravy podniky prepravili spolu niečo málo cez 18 miliónov ton tovaru. Zo Štatistického úradu SR vyplýva, že pokles prepravovaného tovaru klesol o 4,5 %. Ovplyvnený bol poklesom vo všetkých zložkách odvetvia. Výnimkou bola jedine železničná preprava, ktorá oproti roku 2022 vzrástla o 4,3 %. Z informácií ďalej vyplýva, že viac ako dvojtretinový podiel na prepravovaných tonách tovaru tvorí cestná doprava, ktorá veľmi zásadne ovplyvňuje všetky parametre odvetvia. Minulý mesiac bol až dvojciferný medziročný rast v objeme prepravovaného tovaru.

Matej Grebeči, Patrik Ivančík / ZSSK / Public domain

Osobná doprava

V auguste tohto roku medziročne vzrástol počet cestujúcich, ktorí využívajú osobnú dopravu a to, až o takmer 11 % a dosiahol 50,8 milióna osôb. Tieto hodnoty boli porovnateľné s augustom v roku 2019, resp. s rokom pred vypuknutím ochorenia Covid 19. Dvojciferný medziročný rast si udržala  cestná doprava. Rástla najmä mestská hromadná doprava, ktorá dosiahla medziročné zvýšenie o 22,6 %.Vlaková doprava taktiež dosiahla v preprave cestujúcich o 7,8 % vyššie hodnoty. Výkony osobnej dopravy, ktoré zohľadňujú aj dĺžku ciest, dosiahli 921 miliónov osobokilometrov a medziročne sa zvýšili o 6,8 %.

Zdroj: Finreport.sk

Tagy