EU version

SKD TRADE spolupracuje s AŽD Praha na vybavování vozidel systémem ETCS

SKD TRADE spolupracuje s AŽD Praha na vybavování vozidel systémem ETCS
foto: ACRI/Kolejové vozidlo
29 / 06 / 2022

Společnost SKD TRADE, a.s. se dlouhodobě zabývá vývojem, výrobou a renovacemi náhradních dílů a zařízení pro kolejová vozidla. Stejně tak jí nejsou cizí inovace v oblasti zabezpečení drážní dopravy.

AŽD Praha s.r.o. proto navázala spolupráci s SKD TRADE, a.s. při realizaci dlouhodobého projektu vybavení drážních vozidel Správy železnic mobilní částí ETCS na vozidlech typu MVTV 2, MVTV 2.2 a MVTV 2.3.

Tento moderní zabezpečovací systém postupně nahradí 20 různých národních systémů vlakových zabezpečovačů. Cílem pak je dosáhnout interoperability a bezpečného provozu v železniční dopravě na celém území Evropy.

SKD TRADE, a.s. ve své detašované provozovně ve Žlebech připravila pro tyto účely veškeré potřebné zázemí a vybavení. Kromě přípravy infrastruktury, kterou tomuto projektu SKD TRADE, a.s. poskytuje, jej zaštiťuje i po stránce personální. Mimo jiné jde především o řízení výroby projektu.

Důležitým krokem pak bylo v zprovoznění vlečky, která pohodlně propojuje areál s železniční sítí. Nyní je tato výrobní kapacita společnosti SKD TRADE, a.s. plně vyhovující pro další podobné projekty, které mohou následovat.

Zdroj: ACRI

Tagy