EU version

Šéf ZSSK CARGO Roman Gono: Chceme systémové riešenie pre všetkých prepravcov

Šéf ZSSK CARGO Roman Gono: Chceme systémové riešenie pre všetkých prepravcov
foto: ZSSK CARGO/Roman Gono, ZSSK CARGO
08 / 06 / 2021

ZSSK CARGO oživuje v prvom štvrťroku 2021 prepravné výkony. Za prvých 5 mesiacov tohto roka sa spoločnosti podarilo prepraviť dokoca o 24% tovaru viac v porovnaní s "covidovým rokom" 2020. Oproti roku 2019 je to však stále o 7% menej.

Na poklese výkonov ZSSK CARGO sa najciteľnejšie podpísala situácia v odvetví hutníctva. Na toto odvetvie má slovenský prepravca naviazané asi dve tretiny všetkých prepráv. Prvým dôvodom poklesu prepráv bola obchodná vojna medzi USA a Čínou, ktorá vznikla po roku 2018. USA uvalili na čínsku oceľ vysoké clá, a tak Čína časť svojich tovarových tokov presmerovala do Európy. Vďaka tomu došlo k prepadu produkcie európskych oceliarní. V nadväznosti na to došlo k zníženiu dopytov po preprave o 6 miliónov ton tovaru.

Druhým dôvodom prepadu prepráv ZSSK CARGO bola celosvetová pandémia COVID-19. Jej dôsledkom čelí slovenský dopravca od marca roku 2020. Poklesy prepráv vznikli v dôsledku obmedzenia výroby niekoľkých významných zákazníkov a zníženia dopytu na trhu. Pokles prepravovaných objemov dosiahol na 250 tisíc ton tovaru. Situácia sa však v prvom štvrťroku 2021 zlepšuje. Pre ilustráciu v období január-máj 2020 bolo prepravených 10,4 milióna ton tovaru. V tomto roku bolo za rovnaké obdobie prepravených 12,9 milióna ton tovaru.

K navýšeniu prepravovaného materiálu došlo v dôsledku oživenia trhu, ako aj vďaka širokému portfóliu ďalších obchodných aktivít ZSSK CARGO. Slovenskému nákladnému prepravcovi sa totiž podarilo získať napríklad prepravy automobilov od konkurenčných železničných prepravcov. Vytvorená bola tiež nová trasa uceleného vlaku pre transport hutníckeho materiálu do Nemecka a Francúzska alebo transporty oceľových brám do Poľska. ZSSK CARGO získalo aj ďalšie vnútroštátne a dovozové transporty pre slovenský drevospracujúci priemysel z cestnej dopravy, čo je v súlade s európskou myšlienkou Green Deal. Slovenský národný nákladný prepravca prevádzkuje tiež nové prepravy kovov z Ukrajiny do Španielska a dováža kovy z Maďarska.

Prvých 5 mesiacov roku 2021 je možné z hľadiska ekonomických výsledkov ZSSK CARGO hodnotiť pozitívne. Niektoré náklady však ZSSK CARGO zatiaľ odložilo a predpokladá sa, že ich bude realizovať v priebehu roka 2021. Ide napríklad o náklady za správu budov. Ekonomické výsledky spoločnosti sú však teraz priamo závislé na objemoch očakávaných prepráv, ktoré buď ďalej porastú, alebo dôjde k ich stabilizácii a možno aj k miernemu poklesu. Podľa predpokladov by však malo hospodárenie ZSSK CARGO skončiť s oveľa lepším výsledkom ako v minulom roku.

Hospodárenie ZSSK CARGO ovplyvňuje aj jeden ďalší významný faktor. Jedná sa o zľavu za prístup k železničnej infraštruktúre ŽSR. Tá vzhľadom k navyšujúcemu sa množstvu prepráv skončí niekoľko mesiacov pred koncom roka. Pre ZSSK CARGO je navýšenie cien problém, pretože ho nemôže premietnuť do cien svojim zákazníkom, ktorí sú na otázky ceny veľmi citliví. Reálne by potom totiž hrozilo, že tranzitné trasy cez Slovensko vôbec nepovedú a budú realizované cez Maďarsko alebo Poľsko.

ZSSK CARGO napriek tomu nechce pomoc od štátu, ale systémové riešenie, ktoré by platilo pre všetkých prepravcov. V súlade so zelenou politikou, kedy má byť maximum prepráv presmerovaných na železnicu, ktorá je najekologickejším a najúčinnejším typom prepravy, by mali byť železnice systémovo viac podporované. V poslednej dekáde je tomu na Slovensku práve naopak. Pomer cestnej dopravy navyše veľmi rapídne vzrástol.

"Okrem nižšej pružnosti železničnej nákladnej dopravy k tomu prispieva aj stav železničnej infraštruktúry, infraštruktúry tzv. prvej a poslednej míle, výška spoplatnenia železničnej infraštruktúry voči cestnej sieti. Absentujú aj opatrenia stimulujúce podniky viac využívať železničnú dopravu, ktorá je priaznivejšia k životnému prostrediu. Práve v tejto oblasti vidíme potenciál zavedenia určitej formy podpory zo strany štátu. Sústrediť by sa mala hlavne na podporu kombinovanej dopravy, či už z hľadiska budovania a modernizácie terminálov a ich vybavenia, ale aj z hľadiska nákupu vhodných vozov a podpory zavádzania nových liniek, v rámci ktorých dôjde k presunu záťaže z cesty na železnicu., "Uviedol v médiách šéf ZSSK CARGO Roman Gono.

Podľa Romana Gona je nutné podporovať aj jednotlivé vozňové zásielky, ktoré sú pre prepravcov náročné po technickej aj prevádzkovej stránke. Ak by došlo k zrušeniu týchto zásielok, opäť by vzrástol pomer cestnej prepravy. Došlo by k nárastu množstva kamiónov na cestách i diaľniciach. "Bez podpory štátu budú pokračovanie v realizácii prepráv jednotlivých vozňových zásielok a významnejší presun záťaže z cesty na železnicu nedosiahnuteľné. Vzhľadom na objem realizovaných prepráv v segmente jednotlivých vozňových zásielok a ich stratovosť z dôvodu vyššie uvedeného by minimálna systémová podpora mala predstavovať 14 miliónov eur ročne, "doplnil predseda predstavenstva ZSSK CARGO Roman Gono.

Slovenské ministerstvo dopravy pripravuje štátnu pomoc pre železničných nákladných prepravcov. Podpora má smerovať predovšetkým na intermodálne prepravy a má slúžiť na nákup intermodálnych prepravných jednotiek. Do podpory sú zahrnuté aj prepravy jednotlivých vozňových zásielok. Vďaka štátnej preprave by malo dôjsť k harmonizácii podnikania v rámci dopravy. Železničná preprava by sa tiež mala začať stávať konkurencieschopnou pre cestnú nákladnú dopravu. Rok 2021 je Európskym rokom železnice. Z tohto dôvodu má podpora slovenských železníc a železničných prepravcov aj určitý symbolický význam.

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace