EU version

Růst cen energií nebo stav železniční infrastruktury. Jednání Hospodářského výboru se zúčastnil i ministr dopravy

Růst cen energií nebo stav železniční infrastruktury. Jednání Hospodářského výboru se zúčastnil i ministr dopravy
foto: PSP ČR /Ilustrační foto
12 / 09 / 2022

Poslední schůze Hospodářského výboru PSP ČR se zúčastnil ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a také zástupci železničního sektoru, aby diskutovali o současných problémech železnice. Hlavním bodem jednání byly rostoucí ceny energií a také stav železniční infrastruktury. Za železniční sektor na jednání výkonný ředitel ŽESNAD.CZ a prezident svazu dopravy ČR, Oldřich Sládek.

Úvodní slovo si na jednání Hospodářského výboru vzal ministr dopravy Martin Kupka (ODS), aby zhodnotil současnou situaci české železniční infrastruktury a představil přijatá opatření. Jedním z nich je i větší dohled nad činností Správy železnic a s ním související nový systém odměn manažerů. Ministr dále zmínil výsledek jednání Dozorčí rady SFDI, která přišla s návrhem rekordního rozpočtu ve výši 105,9 miliard korun. Tato částka má udržet tempo investic a nutných oprav infrastruktury, navíc se plánuje společné jednání NERV a Ministerstva dopravy ČR pro zajištění financování na příští rok.

Hlavním bodem jednání posledního zasedání Hospodářského výboru pak byly ceny energií, které mají na železnici negativní dopad. Ministr Kupka (ODS) doufá v celoevropskou regulaci, protože ta by mohla být efektivnější a méně rizikovější než regulace na úrovni národní. Ministr dopravy uvedl, že věří, že jednání Evropské rady dopadnou pozitivně a trakční energie bude pro SŽ zajištěna.

Po úvodním slovu ministra Kupky následovala prezentace výkonného ředitele ŽESNAD.CZ a prezidenta svazu dopravy ČR, Oldřicha Sládka. Svůj příspěvek otevřel rozborem nákladní silniční vs. nákladní železniční dopravy. Sládek si položil otázku, proč silniční doprava stále převažuje. Důvodem podle něj může být nedostatečná elektrifikace, růst cen trakční energie oproti trakčnímu dieselu nebo rozsah prioritní osobní dopravy. Podle prezident Svazu Dopravy ČR se musí zastavit rozevírání nůžek v cenách pohonných energií železniční vs. silniční dopravy a zároveň s tím musí dojít k většímu zkapacitnění a elektrifikaci železniční infrastruktury. Na tomto požadavku se shodli jak osobní, tak nákladní železniční dopravci a posléze byla nalezena shoda i se Správou železnic a Ministerstvem dopravy.

Oldřich Sládek poukázal i na stav cílů politiky státu v osobní dopravě, které se podle něj nedaří zatím naplňovat. Mimo jiné zmínil, že zvýšení stávající kapacity tratí nebo příprava stavby VRT je ve stavu studie proveditelnosti a DÚR. Plány na zlepšení připojení regionů na páteřní tratě podle něj nejsou zatím známy vůbec.

Kvůli tomu by se měla Správa železnic zaměřit hlavně na základní priority pro projektovou přípravu a realizaci klíčových staveb v horizontu do roku 2030. Dále by se mělo zapracovat na stabilizaci a rozložení finančních prostředků pro investice (ve stálých cenách na přelomu let 2021/2022 je roční výše investic 45 miliard korun) a udržování dostatečné kapacity železnic. Tomu by mohlo pomoci, a potenciálně navýšit kapacitu, dokončení projektů v pokročilé fázi plánování nebo železničního uzlu Praha a jeho klíčových ramen. V horizontu roku 2030 tak Oldřich Sládek počítá s celkovými investicemi SŽ ve výši 444 miliard korun.

Poslední a nejdůležitější téma bylo zajištění trakční elektřiny na rok 2023. Sládek očekává, že celkový objem elektřiny bude 1,25 milionu MWh. Byly uskutečněny již dvě aukce na komoditním trhu, ovšem bez výsledku – na vině byl nezájem obchodníků nebo dodavatelů. Podle dat, která byla k dispozici k 25.8.2022, se očekává nárůst cen trakční elektřiny v příštím roce o 400–500 %. Cena by tak mohla činit 20 – 22 000 korun za 1 MWh. Výkonný ředitel ŽESNAD.CZ a prezident Svaz dopravy ČR podotkl, že za to mohou externí vlivy, jako válka na Ukrajině nebo snižování výkonu elektráren vlivem klimatických změn, ale rezort, respektive vláda, by měly jednat. Zmínil také příklady řešení ze zahraničí. Slovensko a Francie se vydalo cestou zastropování cen, Velká Británie mimořádnou daní a Maďarsko má pevnou cenu stanovenou legislativou.

Sládek zmínil také problematiku růstu cen emisních povolenek, které dnes tvoří 20-25 % velkoobchodní ceny elektřiny. Jen v polovině srpna cena ETS vyšplhala na 100 eur za tunu emisí. Podle Sládka by bylo dobré upravit cenu povolenek pro železniční sektor, aby netvořila více než 10 % z ceny elektřiny.

Závěrem Sládek zmínil, že cena nafty je daleko nižší než cena trakční elektřiny, a tak je elektrická nákladní železniční doprava upozaďována. I když je energeticky 9x násobně úspornější oproti kamionům. Naftě momentálně nehrozí nutnost regulace, a tak podléhá pravidlům volného trhu, zatímco u elektřiny musí zasahovat stát a principy volného trhu jsou narušeny. Nákladní železniční doprava výrazně ztrácí proti nákladní silniční dopravě a hrozí i její ochromení. Pokud by k tomu došlo, nepodaří se ani naplňovat cíle Green Dealu a závazky vůči EU.

Jednání Hospodářského výboru pokračovalo diskusí. Ministr dopravy Kupka (ODS), uvedl, že si tyto hrozby uvědomuje a intenzivně pracuje na tom, aby nedošlo k jejich reálnému naplnění. Byl také vytvořen soubor priorit pro investice na železnici a silnici do budoucích let ve spolupráci mezi Ministerstvem dopravy, Správou železnic a Ředitelstvím silnic a dálnic. Ministr v rámci růstu cen energií opět zdůraznil jednání Evropské rady, ze kterého by mělo vzejít celoevropské řešení. Pokud se však nenajde, bude se ministr snažit řešení nalézt na národní úrovni.

Poslanci Michal Kučera (TOP 09) a Antonín Tesařík (KDU-ČSL) se shodli, že řešení současné situace by mělo nabídnout Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Poslanec Tesařík také poukázal na to, že Ministerstvu dopravy chybí aktivní strategie pro tuto krizi a měla by se řešit otázka trakční energie v rámci POZE. Diskuze by se pak měla přenést do Podvýboru pro dopravu PSP ČR, aby existovaly skutečné kroky. S tím souhlasil i Oldřich Sládek, protože v ČR existuje jednotný dopravní trh a je tedy nutné zharmonizovat podobné podmínky pro železniční dopravu. Jinak v konkurenci silniční dopravy neobstojí. A to i v souvislosti s cenami energií.

Na to navázal i poslanec Ondřej Lochman (STAN), který je zároveň předsedou Podvýboru pro dopravy. Uvedl, že situace ohledně cen energií je skutečně krizová a je potřeba ji vyřešit. Pokud dojde na vytvoření státního obchodníka s elektrickou energií, tak se toho musí účastnit i Správa železnic. Právě ceny energií budou i tématem příštího jednání Podvýboru pro dopravu. Celkově ale očekává řešení v řádech dnů či týdnů.

Ministr Kupka (ODS) zdůraznil, že pořadí priorit je teď jasné – nejdříve energetika a pak zlepšení podmínek pro železnici, především v otázce kapacity. V řešení je také podle jeho slov možnost, aby kompletní trakční doprava měla úlevu od POZE pro celý rok (nejen od října). O tom však musí rozhodnout Evropská komise. Odpověď by měla přijít v září. Za minulý rok má být dopravcům rozděleno 200 milionů korun.

Jednání se účastnila i generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská, která se závěry jednání souhlasil a uvedla, že pomoci by se mělo i dodavatelům pro železnici. Náměstek hejtmanky Středočeského kraje Petr Borecký (STAN) apeloval na to, aby se podpora dotkla krajské železniční dopravy, jinak totiž hrozí její rozpad.

Na závěr schůze Hospodářského výboru ministr dopravy Kupka (ODS) ujistil přítomné, že se do oblasti provozuschopnosti železnice letos investovalo více než 2 miliardy korun. Pro příští rok si ministr dopravy vytyčil podobný cíl, aby docházelo k co nejmenším omezením dopravy na železnici. Nejvyšší prioritou pro Martina Kupku ale zůstává otázka energetiky pro trakční železniční síť.

Tagy