EU version

Rozvoj železnice a Green Deal majú podporu verejnosti, uvádza prieskum verejnej mienky

Rozvoj železnice a Green Deal majú podporu verejnosti, uvádza prieskum verejnej mienky
foto: ZSSK CARGO tiskové materiály/ZSSK CARGO
09 / 05 / 2022

Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) nechala spracovať prieskum verejnej mienky, z ktorého vyplýva, že železnice aj ciele Green Dealu majú podporu verejnosti. Výsledky tohto prieskumu zverejnila na svojich stránkach spoločnosť ZSSK CARGO, ktorá je jedným z členov AROS.

Prvý z otázok, na ktorý respondenti odpovedali bola, či by uvítali zníženie počtu kamiónov na cestách. 90 % populácie sa jasne zhodlo na tom, že áno. Nasledujúca otázka sa zamerala na podporu nákladnej dopravy. Kedy boli ľudia konfrontovaní s otázkou, či sa domnievajú, že riešim problém kamiónmi na cestách by pomohla vyriešiť práve väčšia podpora nákladnej železničnej dopravy. 94 % opýtaných uviedlo, že áno.

(Zdroj grafu: ZSSK CARGO/Facebook)

Ďalšia otázka mierila práve na ekonomickú stránku podpory železnice. Na Slovensku je v tomto roku pre ňu určená čiastka 250 miliónov EUR. Respondenti mali odpovedať na to, či si myslia, že by táto suma mala byť navýšená a mali uviesť aj o koľko. 62 % opýtaných uviedlo, že by sa suma určená na podporu železnice mala minimálne zdvojnásobiť. 52 % respondentov uviedlo, že táto suma by mala byť navýšená až štvornásobne. 1/3 ľudí dokonca uviedla, že čiastka by sa mala zvýšiť desaťkrát.

(Zdroj grafu: ZSSK CARGO/Facebook)

Podpora nákladnej železničnej dopravy je jedným z kľúčov na to, aby mohlo byť viac nákladov z cesty prevedených na železnici. Vďaka tomu by došlo k zníženiu kamiónovej prepravy. Bolo by oveľa menej kolón na cestách a diaľniciach a cesty by boli voľnejšie pre osobnú dopravu. Okrem toho by došlo k rapídnemu zníženiu emisií.

Železničná doprava je považovaná za jediný spôsob ekologicky udržateľnej prepravy. Je jedným z kľúčových bodov, ktoré majú viesť k naplneniu cieľov Green Dealu v súlade s Bielou knihou. Železničnej dopravy. Preto je jej podpora kľúčová aj medzi politickými predstaviteľmi.

Tagy