EU version

Rozhodnuto: DAC bude zavedeno s typem Scharfenberg. Řada technických problémů zůstává

Rozhodnuto: DAC bude zavedeno s typem Scharfenberg. Řada technických problémů zůstává
foto: Archiv/Rozhodnuto: DAC bude zavedeno s typem Scharfenberg. Řada technických problémů zůstává
20 / 03 / 2023

Projekt vývoje Digitálního automatického spřáhla (DAC) s určitým zpožděním pokračuje dále. Europe´s Rail již nalezl shodu na spřáhlu typu Scharfenberg. Prototypy předváděné v různých zemích a v různých podmínkách však ukázaly na značné technické problémy, především v digitální a elektrické části, která zatím není vůbec normovaná.

Z řad dopravců přichází oprávněné obavy, že bude snaha velkých hráčů zavést revoluční změnu v nákladní železniční dopravě po vyvinutí prototypu tím, že se přes normy TSI zkrátka protlačí. Výrobcům nových vozů a lokomotiv by tak změna byla nařízena. Po takovémto kroku by zbyl prostor pouze na diskusi o přechodných obdobích a nebyl by zde téměř žádný prostor pro celoevropskou diskusi o financování retrofitů.

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, ale i například managementy některých velkých evropských dopravců vyjádřili obavy ze způsobu zavádění tohoto projektu a nabídli EU spolupráci při designování programu pro testování v reálném provozu. Taková spolupráce by měla být komplexní a měla by zahrnovat nejen funkčnost, ale i všechny parametry, které jsou potřebné pro schvalování vozidel vybavených DAC národními železničními bezpečnostními úřady. Dalším důvodem, proč je důležité věnovat pozornost testování v reálném provozu, je situace jednotlivých dopravců a jejich specifické tržní pozice, nejen na úrovni členských států, ale i na evropském dopravním trhu.

Dopravci by měli mít možnost s předstihem disponovat informacemi o nákladech a přínosech zavedení DAC na úrovni jednotlivých firem, což by jim umožnilo plánovat a financovat tento projekt. Nejde jen o samotnou instalaci spřáhla, ale o celý komplex technického, pracovního zdrojového zabezpečení a reformy managementu řazení vlaků v terminálech a seřaďovacích nádražích. Patří sem také přeškolení železničního personálu.

Ze sektoru železnice zaznívají takové názory, že by tato instituce měla EU a členským státům poskytnout souhrnné informace o výsledcích pro tvorbu finančního rámce, protože již dnes ze zkušeností se zaváděním ETCS je zřejmě, že se celoevropské zavádění DAC bez zásadního objemu spolufinancování neobejde.

Diskuse o financování DAC a retrofitů se ještě vůbec nerozběhla. Je jasné, že současné evropský finanční rámec (víceletý rozpočet do r. 2027) neumožňuje žádné financování z celoevropsky dostupných fondů, například z programu CEF nejen z hlediska disponibility prostředků, ale i legislativního rámce, který z CEF financování úprav vozidel, mezi které patří i DAC, neumožňuje. Ostatně prioritou programu CEF je infrastruktura. Zde se otevírá prostor pro jednání s Evropskou komisí, protože jen včasné a precizní uplatnění zájmů dopravců může zachovat jejich pozici na dopravním trhu a zabránit ztrátě konkurenceschopnosti nejen vůči velkým železničním dopravcům, ale i oproti jiným dopravním módům.

Europe´s Rail, kde k 1. březnu vystřídal na postu výkonného ředitele Carla Borghiniho Giorgio Travaini, proto uvažuje o otevření možnosti testovat v reálném provozu pro dopravce a na úrovni EU se spustila diskuse o nutnosti zabývat se financováním fáze ještě před zaváděním spřáhla. Samotné testování je prodlouženo až do roku 2024. Česká republika prostřednictvím Hospodářské komory ČR získala možnost umístit českého experta do skupiny připravující elektrotechnickou normu DAC. Lze očekávat, že testování a zkoušky elektrických digitálních komponentů spřáhla a pneumatických brzd zpětně ovlivní technické parametry a TSI samotného spřáhla.

Tagy