EU version

Rakouský zákaz převozu odpadů kamiony: Jak na výpočet trasy a kdy nastává povinnost železniční přepravy?

Rakouský zákaz převozu odpadů kamiony: Jak na výpočet trasy a kdy nastává povinnost železniční přepravy?
foto: RailCargo/Rakouský zákaz převozu odpadů kamiony: Jak na výpočet trasy a kdy nastává povinnost železniční přepravy?
06 / 04 / 2023

Od začátku roku byla zavedena novelou povinnost převážet určité odpady prostřednictvím železnice. Taková povinnost nastává v případě, kdy je převoz delší 300 km. Od roku 2026 se však vzdálenost zkrátí na pouhých 100 km. Jak se ale po novelizaci vypočítává přepravní vzdálenost v Rakousku a také ta pro přeshraniční dopravu?

Měřítkem pro výpočet je nejrychlejší trasa, tedy trasa silniční dopravy s nejkratší dobou jízdy mezi místem odeslání a místem určení. Přihlíží se však k maximálním povoleným jízdám pro nákladní vozidla.

Naopak pro výpočet přepravní vzdálenosti pro přeshraniční dopravu je relevantní pouze přepravní vzdálenost ujetá v Rakousku. Je zde zároveň potřeba rozlišovat tři případy:

Dovoz odpadů na území Rakouska

  • Při dovozu odpadů z jiné země do Rakouska je rozhodující vzdálenost silniční dopravy od hraničního přechodu do místa určení.

Tranzit odpadů přes území Rakouska

  • Při tranzitu odpadů mezi zahraničními územími je rozhodující trasa silniční dopravy mezi oběma hraničními přechody.

Vývoz odpadu z rakouského území do zahraničí

  • V tomto případě je opět rozhodující vzdálenost silniční dopravy z místa odeslání na hraniční přechod.

V případě odpadů, které podléhají oznamovací povinnosti a pro které je stanovena přesná trasa přepravy, je tato trasa relevantní. Pokud jsou odpady podléhající oznámení vyváženy z několika míst odeslání, výpočet se provede pro každou jednotlivou přepravní trasu.

Povinnost převézt odpad po železnici nastává tehdy, kdy jednotlivé trasy po území Rakouska přesáhnout vzdálenosti 300 km. Od 1. ledna 2024 se tato vzdálenost zkrátí na 200 km a od 1. ledna 2026 pak na 100 km.

Tagy