EU version

Rakousko vydalo zásadní opatření pro přepravu odpadů. Cílem je přesunout maximum nákladu ze silnic na železnici.

Rakousko vydalo zásadní opatření pro přepravu odpadů. Cílem je přesunout maximum nákladu ze silnic na železnici.
foto: Rail Cargo Group/Rakousko vydalo zásadní opatření pro přepravu odpadů. Cílem je přesunout maximum nákladu ze silnic na železnici.
24 / 11 / 2021

Železniční nákladní doprava je jedinou šancí pro udržitelnou pozemní dopravu v příštích deseti až patnácti letech. To platí i pro ekologicky šetrnou přepravu odpadů, jako je výkopový materiál, stavební a demoliční odpad, odpad z domácností, popel a také struska. ÖBB, člen Rail Cargo Group (RCG) má již dlouholeté zkušenosti v oblasti nakládání s odpady.

Rakouský parlament nyní schválil novelu zákona o nakládání s odpady. To je pro provozovatele nákladní dopravy důležitý milník. Konkrétně bylo rozhodnuto, že přeprava odpadů o celkové hmotnosti vyšší než deset tun a nad určitou přepravní vzdálenost by měla být prováděna po železnici – nebo jinými alternativami s rovnocenným nebo nižším potenciálem znečišťujících látek nebo skleníkových plynů.

Od roku 2023 to bude platit pro vzdálenosti od 300 km, v roce 2024 od 200 km a od roku 2026 pro vzdálenosti od 100 km. Celkové množství odpadu vyprodukovaného v Rakousku v roce 2019 činilo přibližně 72 milionů tun. Mnohé z těchto druhů odpadů by byly díky svým vlastnostem obzvláště vhodné pro přepravu po železnici. Přesto se přibližně 80 % těchto odpadů, které jsou obzvláště vhodné pro přepravu po železnici, stále přepravuje po silnici.

Zde existuje velký potenciál pro přesun přepravy na železnici, a tím i pro okamžité snížení emisí CO2, jemného prachu a hluku ze silniční dopravy v Rakousku. Koneckonců každá přeprava po železnici významně přispívá k ochraně životního prostředí tím, že je 40krát šetrnější ke klimatu než přeprava kamionem a způsobuje méně než třetinové externí náklady ve srovnání se silniční nákladní dopravou.

Tagy