EU version

Rail Cargo Group: Čtyři terminály v České republice

Rail Cargo Group: Čtyři terminály v České republice
foto: Rail Cargo Group/Rail Cargo Group Terminal
13 / 05 / 2021

Skupina Rail Cargo Group má v České republice tři kontejnerové terminály. Brno, Mělník a Přerov jsou ústředními lokalitami a důležitými uzly pro nákladní dopravu do východní a západní Evropy.

Ať už jde o nakládání a vykládání z vozů do nákladních automobilů nebo z jednoho vozu do druhého, terminály RCG v České republice mají k dispozici dostatek kontejnerových zakladačů, železničních tratí a kontejnerových kapacit. Individuální vlakové služby RCG a pět služeb TransFER znamenají, že Česká republika je ideálně propojena s celou Evropou.

Mělník – Hamburk /Bremerhaven

Paskov – Gdaňsk

Terminály podrobně

Nákladní terminál v Mělníku hraje důležitou roli pro Rail Cargo Group. Kontejnery, výměnné nástavby a návěsy jsou zde překládány v prostorách 33 000 m2. Terminál má pro tento účel k dispozici čtyři zakladače kontejnerů.

Brno Terminál se rovněž vyvíjí dobře a to díky vysoké poptávce po kombinovanou dopravu zboží. Překládka kontejnerů, výměnných nástaveb a návěsů se provádí na třech 300 metrových železničních vlečkách pomocí dvou kontejnerových zakladačů. Poskytují se zde také služby jako opravy a čištění kontejnerů.

Přerov Terminál je naším hlavním terminálem na Moravě za následného připojení na naše přepravní tratě Mělník-Hamburg / Bremerhaven a je napojen na Mělník s nočním časem tranzitu. Má celkovou plochu 16 000 m2 a kapacitu 1300 TEU. Nakládání a vykládání zde lze provádět pomocí dvou kontejnerových zakladačů.

Ekonomika a mobilita jdou ruku v ruce

V loňském roce vzrostla česká ekonomika v průměru o 2,4 %. Automobilový průmysl je klíčovým průmyslovým odvětvím v České republice, což z ní činí jeden z 15 největších automobilových států na světě. Mobilita také roste z důvodu rostoucí ekonomiky země. Související nárůst dopravních služeb, zejména služeb kombinované dopravy, vyžaduje vysoce kvalitní infrastrukturu s profesionálním vybavením. Terminály RCG v České republice mají rozhodně vše pokryto.

RCG v České republice

Přepravujeme zboží v našich kontejnerových vlacích do Mělníka a německých přístavů Bremerhaven a Hamburk. Přepravujeme také zboží ze slovinského přístavu Koper do Bratislavy, Žiliny, Vratimova, Paskova a Kaliningradu. Naše železniční služby spojují země v západní, jižní a jihovýchodní Evropě s ekonomickými trhy v zemích SNS a Asii.

Tagy