EU version

Pro zavedení DAC je důležitá znalost vstupních podmínek: Kolik vozů bude schopno přestavby?

Pro zavedení DAC je důležitá znalost vstupních podmínek: Kolik vozů bude schopno přestavby?
foto: Archiv/Pro zavedení DAC je důležitá znalost vstupních podmínek: Kolik vozů bude schopno přestavby?
08 / 05 / 2023

26. dubna uspořádalo konsorcium DAC4EU platformy Europe´s Rail další v sérii prezentací pro ČR a Slovensko, jejímž cílem bylo shrnout dosavadní vývoj Digitálního automatického spřáhla. Podrobněji tým DAC4EU začíná rozpracovávat scénáře a podmínky migrace od standardního spřáhla k DAC.

Důležitá bude znalost vstupních podmínek: kolik vozů v Evropě bude nutné podrobit přestavbě (retrofit)? Kolik vozů bude takové přestavby vůbec schopno, aby splňovaly jako retrofity technické podmínky provozu na železnici? Jak moc bude nutné vzít v úvahu již probíhající zavádění zabezpečovacího systému ETCS na lokomotivách? A také jaké jsou v Evropě dílenské a opravárenské kapacity… Tyto všechny proměnné budou významné pro celkový rámec financování, který bude se zavedením DAC spojen.

Na konsorciu se otevřeně diskutovala také rizika migrace, která nespočívají jen v nepředvídatelných nákladech, ale stále jasněji se ukazuje, že potenciálně největší hrozba nespočívá v technické rovině, ale ve výpadcích na železničním dopravním trhu, které se dopravním firmám nemusí podařit kompenzovat nebo nahradit a část dopravy mohou středně i dlouhodobě ztratit. Poprvé se v úvahách o zavedení DAC objevilo kritérium kapacity odstavných kolejí pro vagóny, které budou čekat na retrofitizaci, případně nebudou schopny retrofitu a bude je potřebné vyřadit. Na příkladu Německa bylo zřejmé, že kapacita odstavných kolejí je fundamentálním kritériem pro zavedení DAC.

V další části semináře představil zástupce Francie výzkumný a inovační projekt ve prospěch efektivity železniční dopravy, který běží od roku 2021 a jeho součástí je i zavedení DAC. Nositelem je státní SNCF ve spolupráci s dopravci. Projekt se zaměřuje na konkrétní řešení retrofitu několika typu vagónů včetně jejich širšího testování v tzv. demonstračním železničním procesu. Projekt by měl být ukončen začátkem roku 2025.

Poslední část se věnovala analýzám přínosů a nákladů (cost x benefit, CBA) na podnikové úrovni. Tým DAC4EU přepracovává souhrnnou analýzu těchto parametrů a současně pracuje na dvou CBA nákladových analýzách dopravních a dvou studiích k managementu řazení vagónů v terminálech. Analýzu provádí vždy k jednotlivých technologickým balíčkům, přičemž uvažuje dvojí provozní délku vagónů (10 a 30 let).

Ve financování nadále panují velké nejasnosti, protože nákladová struktura se významně odvíjí od toho, jaký implementační plán DAC bude nakonec zvolen. Z hlediska evropského financování bude tato fáze součástí teprve příštího víceletého finančního rámce (rozpočtu), který bude EU přijímat na období po roce 2027.

Příští seminář se uskuteční 5. září 2023.

Tagy