EU version

Víme, jak fungují smíšené vlaky a seřaďovací nádraží

Víme, jak fungují smíšené vlaky a seřaďovací nádraží
foto: ZSSK CARGO/Víme, jak fungují smíšené vlaky a seřaďovací nádraží
16 / 02 / 2023

Ucelené nákladní vlaky jsou definovány jako systémy spojující dvě místa a naložené jedním druhem zboží. Jejich organizace je z hlediska organizace práce, nákladů a času nesrovnatelně jednodušší než organizace smíšených nákladních vlaků. Proto ostatní železniční společnosti o "smíšené" nejeví velký zájem - na Slovensku tuto službu nabízí pouze ZSSK CARGO. Pojďme se tedy podívat, jak celý logistický proces jednotlivých vozových zásilek a skupin vozů funguje a jak fungují samotné seřaďovací stanice.

Logistický proces jednotlivých vozových zásilek a skupin vozů (zkráceně JVZ) by se dal přirovnat k posílání balíků poštou. Nejlukrativnějším byznysem pro nákladní železniční společnosti jsou jednotkové vlaky - je to podobné, jako když zákazník může svým nákladem naplnit celý kamion. Stále však existuje spousta zákazníků, kteří také potřebují přepravovat své zboží - možná pravidelně, ale ne v tak velkém množství. Třeba když potřebujete poslat jen jeden balík nebo si nechat doručit zásilku z internetového obchodu. Pro tento účel si neobjednáváte celý kamion, ale připojíte se k dalším přepravcům. Na železnici je to podobné - mnoho zákazníků potřebuje přepravit jeden vagon (který může převážet zboží v hodnotě až tří kamionů), ale často jde spíše o větší skupiny vagonů: někdy dva, jindy patnáct. Pro tyto zákazníky je ZSSK CARGO jediným železničním nákladním dopravcem v rámci celé sítě.O něco větší "balík"

Pokud potřebujete poslat balík, zajdete na poštu nebo si pro něj přijede kurýr. Stejně tak si pro vaši jednovozovou zásilku "přijedou" manipulační vlaky, které jezdí jak na místních tratích ("lokálkách"), tak na hlavních tratích a ve spádových oblastech hvězdicové obsluhy. Ty přivezou náklad do tzv. vlakových stanic. Ty by se daly přirovnat k poštám v menších městech - z nich zásilky putují do větších měst a distribučních center. Zde je to stejné - vlaky složené z jednotlivých vozových zásilek pokračují z vlakových stanic na seřaďovací nádraží. Poté, co jsou zde vozové zásilky "roztříděny", smíšené vlaky s novou směsí vozových zásilek směřují zpět do větších stanic a odtud jsou rozvezeny po celé zemi. Analogicky, ale v opačném pořadí, se tento proces opakuje na konci logistického řetězce. Je to stejné, jako když si něco objednáte v internetovém obchodě a váš balíček projde velkým skladem do regionálního skladu, aby na jeho konci zazvonil kurýr u vašich dveří.

Jak se třídí vagónové zásilky

Srdcem této složité operace jsou seřaďovací stanice. Těchto "třídicích center" pro nákladní vagony je na Slovensku celkem sedm, a to v šesti městech: po jednom v Bratislavě-východ, Štúrovu, Žilině-Tepličce, Zvolenu, Košicích a dvou v Čierné nad Tisou (jedno pro široký rozchod (SRT) a jedno pro normální rozchod (NR).

Seřaďovací nádraží se skládá ze tří základních částí: příjezdové (nebo také vjezdové), směrové a odjezdové. Odjezdové nádraží se často dále dělí podle směru, kterým z něj vlaky pojedou, například v Bratislavě na severní a jižní. Každá část se skládá z několika kolejí. Například v Žilině je ve vjezdové skupině 6 kolejí, ve směrové skupině 18 reléových kolejí a v odjezdové skupině 5 kolejí.

Když přijíždí místní manipulační vlak nebo vlak smíšené nákladní dopravy z vlakové nebo pohraniční stanice, jeho první zastávkou je jedna ze vstupních kolejí. Tam lokomotiva "vystoupí" a na konec soupravy se postaví jedna z posunovacích lokomotiv. Ta "tlačí" vlak na zatížený kopec. Jedná se o malý umělý kopeček, spádnici, na jejímž vrcholu posunovači odpojí vůz nebo skupinu vozů a ty z ní samospádem "sjedou". Z řídicí věže přestavují výhybky pro jednotlivé vozy/skupiny tak, aby se na každé koleji směrového úseku postupně vytvořil nový vlak s vozy určenými do stejné stanice nebo stejným směrem. V závislosti na hmotnosti jednotlivých vozů se k jejich zabrzdění používají pružinové hydraulické brzdy instalované na směrových kolejích. Jakmile se nashromáždí dostatečný počet vozů pro celý vlak, uvolní kolej další posunovací lokomotiva a odtáhne vlak do odjezdového úseku. Tam se vozy důkladně připraví na delší cestu: spojí se, vyzkouší se jejich brzdy, lokomotiva se opět postaví do čela vlaku a ten vyrazí.

Čím více lidí je obsazeno, tím je to efektivnější

Celý tento proces je samozřejmě náročný na lidi, techniku, prostor i čas. Čím je však systém přepravy vozů vytíženější, tím je efektivnější a levnější.

Na Slovensku ¨se jde opačným směrem. Přestože se Slovensko zavázalo do roku 2030 přepravovat 30 % zboží po železnici, objem zásilek JVZ postupně klesá. Jen za posledních několik let se počet těchto zásilek snížil o jeden a půl milionu tun - to je téměř 63 000 plně naložených kamionů, které každoročně přibývají na našich silnicích. Pokud by přišli o všech pět milionů tun, znamenalo by to dalších 200 000 jízd kamionů, což by opět zatížilo slovenské silnice. Proto se bojuje za zachování jednotlivých vozových zásilek.

Pro ZSSK CARGO je důležitý každý zákazník, který přesouvá své suroviny pro výrobu nebo hotové výrobky z výroby na železnici - zvyšuje efektivitu systému, který funguje již mnoho desetiletí, přestože stát preferuje kamionovou dopravu a zanedbává železniční sektor. ZSSK CARGO věří, že přežije i dnešní turbulentní dobu!

Zdroj: ZSSK CARGO

 

Tagy