EU version

Odbremenenie ciest od kamiónov nie je na dobrej ceste, nákladné vlaky nás obchádzajú

Odbremenenie ciest od kamiónov nie je na dobrej ceste, nákladné vlaky nás obchádzajú
foto: Archiv/Odbremenenie ciest od kamiónov nie je na dobrej ceste, nákladné vlaky nás obchádzajú
03 / 11 / 2022

Štát už dlhodobo deklaruje snahu odbremeniť slovenské cesty a zjednodušiť dopravu. Ťarcha by sa mala presunúť z kamiónov na železnice. Situácia sa však komplikuje a nepomáha jej ani zastropovanie cien energií pre firmy.

Železničiari majú svoje požiadavky. Travajú na zaradení Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a celého železničného sektora medzi prioritné podniky z pohľadu podpory energií a ich zaradenie medzi kritickú infraštruktúru štátu.

Ďalšou požiadavkou je  vytvorenie skutočnej liberalizácie na trhu s elektrinou. Dôvod je jednoduchý.  Každý železničný dopravca by si ju mohol nakúpiť sám. Vo vzduchu visí neistota. Tú znásobuje nová koncepcia spoplatnenia koľají, ktorá už spôsobila, že Slovensko začínajú nákladné vlaky obchádzať. Upozornila na to Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS). Situácia je podľa ich slov doslova „alarmujúca“, ako informovali i na sociálnej sieti.

„Takéto znevýhodnenie nákladnej železničnej dopravy bude mať za následok opäť len ďalší nárast kamiónovej dopravy,“ informovala AROS.

Dopravcovia podľa AROS nepoznajú ani tesne pred koncom roka konečnú cenu za železničnú dopravnú cestu ani cenu za elektriny, ktorú im ŽSR dodávajú do trolejového vedenia.

"Stále nevieme, za aké ceny budú nákladné vlaky jazdiť v novom roku po železničných koľajach. I keď v poslednom období čoraz častejšie od predstaviteľov štátu počúvame, že na riešenia je do konca roka dostatok času, treba však hlasne povedať, že nie je," podotkol výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka pre portál teraz.sk.


Jaroslav Kmeť, štátny tajomník rezortu dopravy v stredu po rokovaní vlády vysvetlil, že ceny elektriny zatiaľ nepozná nikto. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR  o tejto problematike rokuje. Má zastúpenie v pracovnej skupine ministerstva hospodárstva, kde rokuje o tom, aby aj sektor ministerstva dopravy bol krytý adekvátnou pomocou. "Určite podporujeme snahy nákladných dopravcov, aby železničný sektor bol zaradený medzi kritickú infraštruktúru," skonštatoval pre portál teraz.sk.

Ministerstvo podľa asociácie dotuje sumou 22,5 milióna eur ročne ŽSR, ktoré túto dotáciu prenášajú formou zliav z ceny za použitie koľají na železničných dopravcov. Ide o udržanie konkurencieschopnosti voči železnici v okolitých štátoch a voči cestnej doprave na Slovensku. Neistota, či sa tieto peniaze na podporu nájdu a či výška sumy bude dostatočná na to, aby Slovensko prepravy tovarov neobchádzali, sa každoročne opakuje.  AROS tlačí na to, aby bola odstránená novou koncepciou spoplatnenia koľají. Tú mal podľa nej vypracovať rezort dopravy a schváliť vláda v polovici tohto roka. AROS upozornila, že doteraz sa tak nestalo a z dôvodu týchto neistôt a nepredvídateľnosti ceny Slovensko začínajú nákladné vlaky obchádzať.

"Už dnes vieme o jednom z nákladných železničných dopravcov, ktorý v roku 2023 svojich 200 nákladných vlakov smerujúcich z juhovýchodnej Európy do nemeckých a holandských prístavov, ktoré v minulom období jazdili cez Slovensko a Česko, presmeruje cez Rakúsko a Nemecko. Ak sa začnú rozhodovať obchádzať Slovensko aj ďalší nákladní železniční dopravcovia, môže to byť pre železnice vážny problém,"  vysvetlil prezident AROS Ján Biznár pre teraz.sk.

Kmeť uviedol, že nie je jednoduché ju vypracovať a pripravujú ju spolu s Útvarom hodnoty za peniaze, s ministerstvom financií. "Porovnávame momentálne ceny s ostatnými krajinami, Maďarskom, Poľskom, Českou republikou, Ukrajinou tak, aby sme tú koncepciu pripravili, aby tie slovenské ceny boli konkurencieschopné," ozrejmil štátny tajomník MDV. Materiál by podľa neho mohol byť predložený na vládu začiatkom budúceho roka.

Navrhnuté riešenia však podľa asociácie neprospievajú deklarovanej snahe štátu o odbremenenie ciest od kamiónov a presunutie prepráv tovarov na železnice. AROS vysvetľuje, že takéto znevýhodnenie nákladnej železničnej dopravy bude mať za následok nárast kamiónovej dopravy. Dopravcom nie je umožnené zodpovedne sa zaväzovať pri uzatváraní budúcich kontraktov a následne garantovať svoje záväzky.  Podľa asociácie to môže negatívne ovplyvniť budúci podiel slovenských nákladných dopravcov na trhu v železničnej nákladnej preprave.

Tagy