EU version

Objem prepravených agrokomodít sa zdvojnásobil, hlási ZSSK CARGO

Objem prepravených agrokomodít sa zdvojnásobil, hlási ZSSK CARGO
foto: ZSSK CARGO / Public domain/ZSSK CARGO
06 / 11 / 2023

Počas augusta sa cez Slovensko do iných krajín prepravilo tranzitom viac ako 127-tisíc ton agrokomodít, čo bolo o 2x viac ako v júli. Objem prepravy obilnín a zrnovín z Ukrajiny stúpol po ukončení dohody o ich vývoze cez Čierne more. Dopravca ZSSK CARGO neeviduje taký nárast, avšak je to najmä skladbou prepravovaných komodít.

Riaditeľ sekcie Východoslovenských prekladísk Michal Fazekaš zo ZSSK CARGO eviduje za prvých osem mesiacov roku 2023 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 nárast agroproduktov o viac ako 157-tisíc ton, a to zo 162 na 320-tisíc ton. V Čiernej nad Tisou sú prekládkové kapacity pri agroproduktoch na úrovni okolo 150-tisíc ton mesačne. Najväčší nárast prekladaného zaznamenali pri kukurici, sóji a slnečnicovom oleji. Veľká časť agroproduktov sa prekladá v termináli kombinovanej dopravy Dobrá. Pri top plodinách eviduje ZSSK CARGO za osem mesiacov v dovoze po širokom rozchode 218-tisíc ton kukurice, 42-tisíc ton slnečnicového oleja a 21-tisíc ton semien repky. Po normálnom rozchode s prekládkou na Ukrajine to bola kukurica v objeme 41-tisíc ton a sója 82-tisíc ton.

Aj napriek tomu, že sa hovorí o dovoze, v skutočnosti ide o preskladnenie a ich tranzit. Dôvodom je, že na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku od jari platí zákaz dovozu agrokomodít z Ukrajiny. V iných európskych krajinách neplatia obmedzenia na tovar z Ukrajiny, ktorý sa dostáva aj na ich trh a konkuruje tomu slovenskému, maďarskému a poľskému vývozu. Dopravcovia kritizujú nízku priepustnosť hranice a uprednostnili by investície do kapacít prekládky a uskladnenia, aby mohli uspokojiť dopyt po prepravách poľnohospodárskej produkcie.

S jeseňou sa aj intenzívne rozbieha železničná preprava novej úrody od producentov do prístavov, skladov, mlynov a výrobní krmív. ZSSK CARGO zabezpečuje prepravu domácej produkcie a snaží sa pomôcť aj pri vývoze obilnín a olejnín z Ukrajiny na exportné trhy. Spoločnosť BTS rieši rozšírenie skladovacích kapacít vybudovaním nového skladu v areáli TKD Dobrá. Sklad má rozlohu 1200 m2 a je určený najmä pre dočasné uskladnenie agroproduktov vyššej kvality prepravovaných v big bagoch. BTS má od ŽSR v nájme tiež III. Jazykovú rampu. A v tomto roku mala v investičnom pláne zaradenú výstavbu novej prekládkovej technológie, ktorej kapacita by predstavovala nárast prekládky o 759 ton/zmenu.

Tento investičný zámer je časovo aj finančne náročný a realizácia je  možná len v prípade získania stabilného obchodného partnera pre prepravy obilia. Možnosť ako navýšiť prekládkové a skladovacie kapacity, je adaptácia existujúcich a nevyužívaných prekládkových rámp v Čiernej nad Tisou. Čo by umožnilo vybudovať nové vysokokapacitné technológie prekládky obilnín s možnosťou ich uskladnenia. Najvhodnejšie priestory sú vytypované na miestach nevyužívaných prekládkových rámp.

Zdroj: ZSSK CARGO

Tagy