EU version

„Nový management ZSSK CARGO nastoupil do vlaku změn a orientace se na tržní prostředí. Dá se očekávat, že zpoždění na trase, dožene“, říká železniční expert Radek Rybáček

„Nový management ZSSK CARGO nastoupil do vlaku změn a orientace se na tržní prostředí. Dá se očekávat, že zpoždění na trase, dožene“, říká železniční expert Radek Rybáček
foto: Archiv/Railway
03 / 08 / 2021

Zdá se, že ZSSK CARGO v čele s novým managementem, dělá mílové kroky k vylepšení své ekonomiky. Poté, co již z větší části proběhla a stále ještě probíhá restrukturalizace nákladové stránky hospodaření, se plánují a zčásti již i realizují změny obchodních strategií. Mezi ně patří například přechod z přeprav v zastaralých vozech a koncentrace hlavně na uhlí a ocel k moderním konceptům plošinových vozů a kontejnerů. Že toto nelze zrealizovat ze dne na den ani z týdne na týden, je zřejmé, nicméně již vznik této koncepce a plánování tímto směrem je velký posun ve strategii ZSSK CARGO.

„Slovenský státní nákladní přepravce se začíná přetvářet z velkého státního molochu směrem k moderní firmě, která uvažuje tržně, podobně jako soukromé společnosti. A to je jediná cesta, jak do budoucna zůstat konkurenceschopný. Prostředí železničních přeprav je prostředí dravé a soukromé firmy „jdou na krev“. ZSSK měla a má co dohánět. Několik desítek let „podřimovala“ a tady více než jinde platí, že „kdo chvíli stál, už stojí opodál,“ uvedl železniční expert Radek Rybáček.

„Nový management však nastoupil do vlaku změn a orientace se na tržní prostředí. Pokud bude ZSSK CARGO pokračovat, dá se očekávat, že toto „zpoždění na trase“, dožene. Zatím tomu vše odpovídá. I nedávné prodloužení smluv na pronájem velké části flotily tomu svědčí. To je cesta, kterou dnes musí jít tento kapitálově náročný průmysl. Většina železničních přepravců neinvestuje do vozové flotily, ale tuto flotilu si pronajímá. Je tím zaručeno, že alespoň ve středním období v době krizí, může vagony vrátit zpět, nemusí vázat obrovský kapitál do aktiv, které se odepisují 40 a více let, zaručuje si tím, že bude mít vždy nejmodernější technologie apod. Je škoda, že to státní firmy začaly chápat až 20 let po soukromém sektoru, ale je dobře, že už začaly,“ doplnil železniční expert Radek Rybáček.

ZSSK CARGO pokračuje v realizaci ozdravného plánu. Kromě toho společnost oznámila, že v prvním pololetí roku 2021 dosáhla provozního zisku. Tyto výsledky jsou jasným signálem toho, že procesy nastavené novým vedením společnosti v čele s předsedou Romanem Gonem nesou své ovoce.

Tagy