EU version

Převratná změna: Rakousko zakazuje vozit odpady kamiony

Převratná změna: Rakousko zakazuje vozit odpady kamiony
foto: Archiv/Převratná změna: Rakousko zakazuje vozit odpady kamiony
30 / 03 / 2023

Povinnost převážet určité odpady prostřednictvím železnice byla zavedena novelou, která byla schválena v prosinci roku 2021. Základním předpisem upravujícím problematiku odpadů v Rakousku je Spolkový zákon o udržitelném odpadovém hospodářství (Bundesgesetz über eine nachhaltige Abfallwirtschaft).

Povinnost přepravy odpadů přes železnici se vztahuje na odpady o celkové hmotnosti větší než 10 tun, pokud jsou v rámci Rakouska přepravovány na delší vzdálenost než 300 km od 1. ledna 2023, 200 km od 1. ledna 2024 a 100 km od 1. ledna 2026. Tyto odpady musí být převáženy prostřednictvím železnice nebo prostřednictvím jiného dopravního prostředku, který má rovnocenný nebo nižší potenciál vypouštění znečišťujících látek nebo skleníkových plynů. Výjimka z této povinnosti nastane, pokud nejsou na železnici pro přepravu odpadů dostatečné kapacity, nebo pokud by doprava po železnici byla minimálně o 25 procent delší než přeprava po silnici.

Spolkové ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie zřídilo platformu, v rámci které je možné poptávat přepravu odpadů prostřednictvím železnice, případně získat potvrzení, že pro přepravované odpady nelze poskytnout odpovídající kapacitu.

Cílem nařízení je dosáhnout přesunu dopravy ze silnice na železnici nebo na dopravní prostředky, které jsou z hlediska potenciálu znečišťujících látek nebo skleníkových plynů rovnocenné železnici.

Tagy