EU version

Na jednání výboru OSŽ zazněla chvála na ČD Cargo. Sdružení ocenilo pomoc Ukrajině i plnění podnikového plánu

Na jednání výboru OSŽ  zazněla chvála na ČD Cargo. Sdružení ocenilo pomoc Ukrajině i plnění podnikového plánu
foto: Archiv/Na jednání výboru OSŽ zazněla chvála na ČD Cargo. Sdružení ocenilo pomoc Ukrajině i plnění podnikového plánu
21 / 03 / 2022

Nedávné jednání podnikového výboru odborového sdružení železničářů se věnovalo aktivitám ČD Cargo v souvislosti s válkou na Ukrajině. Sdružení si pochvalovalo pomoc Ukrajině a plnění podnikového plánu se ziskem. Vystoupil i šéf ČDC, Tomáš Tóth.

Minulý týden zasedl podnikový výbor odborového sdružení železničářů na pravidelném středečním jednání. Vedl jej předseda podnikového výboru Radek Nekola, dále se zúčastnila Marta Urbancová a mezi hosty nechyběli ani předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth, personální ředitelka podniku Aneta Miklášová a vedoucí oddělení sociálního a mzdového Pavla Kreischová. Předmětem jednání se stala mimo běžné agendy situace ohledně války na Ukrajině a role ČD Cargo.

Předseda Radek Nekola vyjádřil vděk všem zaměstnancům ČD Cargo, kteří napomáhají ke zvládnutí situace přepravou vlaků s humanitární pomocí. „Pokud by stát neměl tak silné ČD Cargo, nastaly by asi v tomto směru určité problémy. Ukazuje se, že ČD Cargo je významný podnik, který se podílí na fungování státu,“ řekl Nekola.

Následovaly informace z jednání dozorčí rady Českých drah, která navzdory restrukturalizaci proběhla plnohodnotně. „Loňský rok plnila společnost ČD Cargo podnikový plán se ziskem, což je potěšující zpráva, potvrdit plnění musí ještě audit,“ uvedl Nekola. Vyzdvihl úspěch Carga ve vyrovnání ztrát a pokračování v přepravách hnědého uhlí z Ukrajiny.

Další bod se týkal změn ve stravování. Zaměstnanci nově obdrží namísto papírových stravenek elektronickou kartu. Poté upozornila tajemnice Marta Urbancová na blížící se sjezd OSŽ, který se odehraje v Kongresovém centru v hlavním městě a na třídenní školení, které se uskuteční od 6. do 8. dubna v Prudké u Tišnova.

Na zasedání vystoupil i předseda ČD Cargo Tomáš Tóth, aby přiblížil aktuální situaci v podniku. Zdůraznil, že navzdory komplikacím vyvolaným konfliktem na Ukrajině zvládá podnik železniční přepravu jen s mírnými obtížemi. Ty vznikají především v oblasti automotivu, částečně i v přepravě kontejnerů. „Hledáme však nové cesty k zajištění výkonů, uklidnění situace závisí samozřejmě na dalším vývoji válečného konfliktu,“ shrnul Tóth.

Tagy