EU version

„Musíme stanovit priority pro výstavbu železničních staveb,“ říká prezident ŽESNAD.CZ, Oldřich Sládek

„Musíme stanovit priority pro výstavbu železničních staveb,“ říká prezident ŽESNAD.CZ, Oldřich Sládek
foto: Archiv Redakce RAILTARGET/Oldřich Sládek 2022
22 / 01 / 2024

Ing. Oldřich Sládek je prezidentem sdružení železničních nákladních dopravců a prezidentem Svazu dopravy ČR. Podle inženýra Sládka je v dnešním světě velice důležitá otázka prioritizace železničních staveb, co se financování týče.

Finanční zdroje nejsou neomezené a je tudíž potřeba stavit priority. Vyhrávají ty stavby, na kterých se shodne nejen sdružení ŽESNAD.CZ, ale také Svaz osobních železničních dopravců (SVOD Bohemia) nebo Svaz dopravy ČR a další důležité železniční instituce. Podle Sládka je také důležité, aby podobný názor na věc mělo i Ministerstvo dopravy, Správa železnic a především vláda. Nejlepší scénář by byl takový, kdyby se na těchto prioritách shodl národ jako celek.

Co se týče hlavních priorit – názor ministra Martina Kupky a Karla Havlíčka je sice rozdílný ve způsobu financování, ale v důležitých bodech se shodují. „Podle mého názoru největším neštěstím posledních let byla praxe, že se stavělo jen podle toho, co se podařilo projednat a na co bylo stavební povolení,“ uvedl Sládek pro Dopravní noviny. Co se týče například výstavby vysokorychlostních tratí v ČR, dává podle inženýra smysl začít VRT Moravská brána I. a II. – neboli od jihu na sever. Po dostavění bude možné převést sem stávající osobní dopravu a začít rekonstrukci na současné Ferdinandce, která opět potřebuje rekonstrukci. Navíc, je plán přípravy v tomto úseku nejdále oproti jiným trasám VRT u nás.

Výstavba vysokorychlostních tratí bude v řádech bilionů korun a celkově bude velmi finančně náročná. Jen samotná příprava projektů VRT si vyžádala již několik miliard korun. Podle Oldřicha Sládka se v případě obou Moravských bran jedná o opodstatněné investice, které nejsou zbytečné. „Jsem zvědav s čím vláda přijde a jak bude síť vysokorychlostních tratí financovat. Rozpočet SFDI ze strany státního rozpočtu bude klesat a bude třeba jej dorovnat jinými zdroji. VRT se proto musejí financovat i z jiných zdrojů, než je státní rozpočet,“ konstatoval.

Část osobní dopravy se po výstavbě VRT přesune právě sem. Znamená to, že se otevřou větší možnosti pro nákladní dopravu, která bude moci využívat dosavadní železnice. Díky tomu dojde k zefektivnění toku nákladní dopravy na území ČR. Sládek je toho názoru, že jen některé úseky tratí budou dostupné nákladním dopravcům. Nemyslí si, že to bude všeobecné pravidlo pro veškeré tratě. Z hlediska investic do nákladní dopravy jsou priority jinde. Společně s Ministerstvem dopravy a se Správou železnic se shodují na spojení Velký Osek – Hradec Králové – Choceň (VOHOC), které je velice důležité. Další velké stavby jsou ve směru na Domažlice a na Plzeň. Zde se plánuje další kapacitní elektrické spojení s Německem.

Blíží se termín, kdy bude zaveden výhradní provoz pod ETCS na hlavních koridorech. Pro dopravce to bude představovat obrovské investice. Česko je jednou z mála zemí, která zavádí provoz dříve než ostatní. Konkrétně o pět let dříve než ostatní státy. Tento krok ale u některých dopravců způsobuje problémy. „Jedná se především o společnosti, které mají většinou starší lokomotivy, s kterými vykazují menší výkony, případně jezdí na stavbách apod.,“ uvedl inženýr Sládek. Větší železniční dopravci již do svých lokomotiv zapojují mobilní zařízení ETCS, které bude nutno časem upgradovat. Podle Sládka je to ale zcestné, jelikož už teď bylo investováno velké množství peněž a nyní jsou potřeba další investice do nových verzí.

Zdroj: Dopravní noviny

Tagy