EU version

Musíme stanovit cíle pro následující léta, zaznělo na konto Koncepce nákladní dopravy z Odboru strategie Ministerstva dopravy

Musíme stanovit cíle pro následující léta, zaznělo na konto Koncepce nákladní dopravy z Odboru strategie Ministerstva dopravy
foto: Christopher Wurm / Flickr/Vlak
12 / 03 / 2024

Na speciálním semináři Ministerstva dopravy věnovanému kombinované dopravě se vedoucí oddělení Dopravní politiky a čisté mobility, Vít Sedmidubský zabýval Koncepcí nákladní dopravy pro nadcházející roky.

Podle Víta Sedmidubského je důležité stanovit cíle pro nadcházející roky. Mezi ně patří čistá mobilita v nákladní dopravě, energetická úspora a s tím spojené finanční zdroje, dopravní infrastruktura a nadrozměrné přepravy. Nesmí se opomenout také výstavba terminálů a nakládkových a vykládkových míst. Veškerá tato opatření by se měla stát součástí Akčního plánu (2024), který bude zahrnovat východiska Evropské legislativy.

Právě mezi zmíněná východiska budou patřit důležitá diskutovaná témata. Mezi nimi je balíček „ozelenění“ nákladní dopravy, Fit for 55, energetická účinnost a ESG (evropské standardy pro podávání zpráv podniků o udržitelnosti). Sedmidubský dále na semináři rozebíral tato jednotlivá témata.

Fit for 55 je nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR). Revize systému o obchodování s emisemi (EU-ETS), včetně návrhu na rozšíření tohoto systému na silniční dopravu a budovy. Byl podán návrh o revizi nařízení o emisních normách CO2 pro nová těžká vozidla. A zároveň byl podán návrh revize směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Dále rozebíral Sedmidubský zaměření na nákladní dopravu. Předmětem Národního akčního plánu čisté mobility jsou alternativní pohony všech druhů. S ohledem na očekávaný nedostatek ve výrobě a skladování elektrické energie se Koncepce zaměřuje na energetické úspory právě v nákladní dopravě. Aktuální akční plán bude ke Koncepci nákladní dopravy připravován v průběhu letošního roku v úzké spolupráci s podnikatelskými svazy.

Zdroj: prezentace MD, Vít Sedmidubský

Tagy