EU version

Modernizácia železničných úsekov za milióny eur

Modernizácia železničných úsekov za milióny eur
foto: ŽSR/Modernizácia železničných úsekov za milióny eur
07 / 03 / 2023

Plánovaná investícia Železníc Slovenskej republiky na modernizáciu a obnovu železničnej infraštruktúry k hraniciam s Českom a Rakúskom má celkový objem 890 miliónov eur.

Investícia zahŕňa elektrifikáciu železníc, inštaláciu Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) aj rekonštrukciu staníc a zastávok. Európska investičná banka (EIB) chce poskytnúť Slovensku rámcový investičný úver v objeme 194 miliónov eur na modernizáciu a elektrifikáciu železničných úsekov Devínska Nová Ves - Kúty a Devínska Nová Ves - Marchegg.

Návrh zmluvy o financovaní časti projektu má ešte schvátiť vláda, Ministerstvo financií SR už predložilo návrh úverovej zmluvy na medzirezortné pripomienkovanie trvajúce do siedmeho marca.

Samotné schválenie úveru od EIB vládou a podpis zmluvy o financovaní nebudú mať vplyv na zvýšenie štátneho dlhu, pôjde o prvý zelený úver pre Slovensko. Plánovaná investícia Železníc Slovenskej republiky na modernizáciu a obnovu železničnej infraštruktúry k hraniciam s Českom a Rakúskom má celkový objem 890 miliónov eur. Zahŕňa elektrifikáciu železníc, inštaláciu Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) aj rekonštrukciu staníc a zastávok.

Približne 60 kilometrov základnej železničnej infraštruktúry na Záhorí v rámci transeurópskej siete TEN-T sa zrekonštruuje a zmodernizuje, projektovaná rýchlosť tratí bude do 200 kilometrov za hodinu. Na financovaní projektu sa majú podieľať aj prostriedky Európskej únie v objeme 671 miliónov eur a iné zdroje vo výške 25 miliónov eur. EIB by mala vyplatiť úver v troch tranžiach minimálne v sume po 50 miliónov eur, v prípade ak bude nevyplatený zostatok menej, vyplatí celý nevyčerpaný zostatok úveru.

Dlžníkom bude Slovenská republika v zastúpení Ministerstva financií SR, promotérom Ministerstvo dopravy SR, ktoré prejavilo záujem o takúto formu spolufinancovania modernizácie železničných úsekov. EIB a obe ministerstvá možnosti financovania už viackrát konzultovali, vlani v máji podpísali memorandum o porozumení.

 To upravuje dlhodobé financovanie prioritných železničných projektov formou špecifických účelových úverov, ktoré by bolo možné čerpať v čase, keď jednotlivé projekty dosiahnu potrebné kritériá oprávnenosti. Úver zohľadňuje požiadavku ministerstva financií, aby mala SR možnosť vybrať si zdroj krytia spolufinancovania tak, aby sa nezvýšil štátny dlh a neprekročili sa príslušné limity dlhovej brzdy. Úver od EIB znamená pre Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity alternatívu pri financovaní štátneho dlhu inou formou, akou je emisia štátnych dlhopisov.

Z hľadiska zdrojového krytia sa len zmení forma z emitovaných štátnych cenných papierov na cudzie zdroje, a preto čerpanie rámcového úveru od EIB nebude navyšovať ani deficit verejnej správy. EIB schválila Slovensku od roku 1993 úvery vo výške zhruba 9 miliárd eur, najmä na rozvoj infraštruktúry - výstavbu ciest a diaľnic, na financovanie telekomunikačných projektov, výstavbu a modernizáciu železničných tratí a sietí a v oblasti energetiky so zameraním na racionálne využívanie energetických zdrojov.

ZDROJ: trend.sk

Tagy