EU version

Ministři dopravy EU požadují přechod na intermodální druh dopravy, takže železnice může v blízké době růst rychleji než širší ekonomika

Ministři dopravy EU požadují přechod na intermodální druh dopravy, takže železnice může v blízké době růst rychleji než širší ekonomika
foto: Archives/Železnice
16 / 07 / 2021

Ministři dopravy EU jednoznačně podpořili úlohu železnice v srdci udržitelné mobility přijetím dvou souborů závěrů Rady EU. Evropská Rada pro dopravu uznala ústřední úlohu, kterou musí železnice hrát „pro zvýšení celkové udržitelnosti hospodářství EU a pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu“.

Schválené závěry summitu přináší řadu inovačních témat ovlivňujících železniční průmysl v Evropě. Mezi ně patří dopad Covid-19 na evropskou mobilitu; potřeba podporovat železniční výzkum a inovace; význam koridorů TEN-T a železniční nákladní dopravy; revitalizace nočních služeb; potřeba posílit dálkové a přeshraniční osobní vlaky; zavedení ERTMS; a úsilí vyvíjené k další digitalizaci operací v osobní a nákladní dopravě.

Pokud jde o přechod na jiný druh dopravy, závěry Rady zdůraznily, že „železniční doprava je odpovědná za pouhých 0,4% emisí CO2 způsobených dopravou, přestože má v Evropě podíl 8% osobní dopravy a 19% nákladní dopravy. Z tohoto důvodu je přechod na jiný druh dopravy z režimů náročných na uhlík na železnici pravděpodobně nejúčinnějším způsobem dekarbonizace dopravy na velkých částech území EU. “

Ministři však poznamenali, že navzdory snahám o liberalizaci železničního trhu a harmonizaci technických norem v posledních letech „dosud nebyl dosažen výrazný posun k integraci evropské železnice navzdory pokroku dosaženému v jednotlivých tržních segmentech“.

Dosažení požadovaného přesunu na jiný druh dopravy by vyžadovalo „posílení atraktivity a konkurenceschopnosti železnice prostřednictvím zlepšení železničních služeb přizpůsobených požadavkům zákazníků a účinné optimalizace multimodálních řešení mezi železnicí a jinými druhy dopravy“, dodal. „Celkově bude skutečný přechod na jiný druh dopravy vyžadovat růst objemu železniční dopravy, který překoná hospodářský růst.“

Mezinárodní platforma pro cestující po železnici

Ministrům byla na popud skupiny vedené nizozemským ministerstvem pro infrastrukturu a vodu předložena aktuální informace o pokroku při vývoji mezinárodní železniční osobní platformy, iniciativy založené na spolupráci 27 národních vlád, organizací železničního sektoru a Evropské komise.

Ministrům bylo řečeno, že je třeba urychlit práci na řadě klíčových míst, zejména u mezinárodních rezervací železnic, kde se očekává, že sdílení dat a spolupráce mezi maloobchodníky v oblasti cestování do dvou let přinesou hmatatelná vylepšení dostupnosti a integrace mezinárodních jízdenek a rezervačních procesů.

Evropská komise souhlasila se zveřejněním akčního plánu pro železnice do konce tohoto roku, který stanoví, jak bude do roku 2030 realizováno 15 pilotních projektů rozšířené přeshraniční osobní dopravy.

V komentáři k výsledku zasedání Rady výkonný ředitel CER Alberto Mazzola uvedl, že „je to pravděpodobně nejvhodnější způsob, jak oslavit první semestr Evropského roku železnice, a musím poblahopřát portugalskému předsednictví a celé Radě k jednomyslnému souhlasu s prohlášením, které je ambiciózní a jasné ve svých cílech.

„Závěry Rady jsou jasnou výzvou k tomu, abychom byli odvážní ohledně přechodu na jiný druh dopravy a nastartovali zásadní procesy, které by jej měly uskutečnit. Očekáváme, že to bude představovat skutečnou politickou agendu, kterou si Rada společně s dalšími orgány EU ponechá jako reference v blízké i vzdálené budoucnosti - počínaje další revizí nařízení o TEN-T. “

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace