EU version

Minister Doležal podporil kroky vedenia ZSSK CARGO. Vznik DEPO Services prináša ďalší potenciál

Minister Doležal podporil kroky vedenia ZSSK CARGO. Vznik DEPO Services prináša ďalší potenciál
foto: FacebookúAndrej Doležal/Minister Doležal podporil kroky vedenia ZSSK CARGO. Vznik DEPO Services prináša ďalší potenciál
13 / 05 / 2022

Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Andrej Doležal, uviedol v jednom zo svojich pravidelných video rozhovorov, že Ozdravný plán, ktorý ZSSK CARGO realizovalo v minulom roku priniesol žiaduce výsledky, a vďaka ktorým bol minulý rok pre národného dopravcu úspešný. Takéto otvorené vyjadrenie pomoci je pre vedenie ZSSK CARGO určite dôležité. Predstavenstvo ZSSK CARGO na čele s úspešným manažérom Romanom Gonom minulý rok podniklo odvážne, a zjavne účinné optimalizačné kroky, ktoré sa už vlani mohli začať pozitívne premietli vo výsledkoch hospodárenia.

Tie však ovplyvnil ešte jeden zásadný faktor, ktorý minister dopravy a výstavby tiež ocenil, a to je naštartovanie obchodných aktivít ZSSK CARGO a využitie potenciálu trhu v tejto oblasti. Minister Doležal v rozhovore uviedol jeden zaujímavý aspekt úspor, a to pomer interných a externých zamestnancov. Slovenský národný dopravca totiž vlani riešil efektivizáciu činností v rámci Východoslovenských prekladísk a s tým spojený prechod činností na dcérsku spoločnosť. V rámci tejto operácie došlo k prechodu zamestnancov z materskej spoločnosti na dcérsku.

Hoci sa jednalo o pomerne náročný krok, vedenie ZSSK CARGO sa ho podarilo realizovať, vďaka čomu mohla byť efektivizovaná prevádzka predovšetkým na východoslovenských prekladiskách. Dôležité bolo aj to, že sa ho podarilo realizovať v súlade so záujmami zamestnancov a nedošlo k žiadnym sporom. Nutné je zdôrazniť, že tento proces je v súčasnosti dokončený a k žiadnemu prechodu zamestnancov mimo rámca kolektívnej zmluvy v tomto roku nebude dochádzať. A to ani v súvislosti s ďalšími efektivizačnými procesmi.

Východoslovenské prekladiská disponujú špecializovanými modernými technológiami, akými sú napríklad výklopníky, vďaka ktorým je zaistená efektivita vo všetkých ohľadoch. Prekládky prebiehajú rýchlejšie, teda aj lacnejšie. V neposlednom rade je to aj ekologickejší variant, pretože bez nich by bol presun materiálu realizovaný za pomoci bagrov a rýpadiel. V ovzduší by bola mnohonásobne vyššia prašnosť aj emisie CO2.

Andrej Doležal v súvislosti so slovenským národným dopravcom spomenul aj plán na tento rok, ktorý by mal podporiť ďalšie ekonomické výsledky ZSSK CARGO. Opravovne lokomotív by mali byť presunuté do samostatnej dcérskej spoločnosti Depo Services. Vyčlenenie opravovní do samostatnej entity je jednoznačne efektivizačný krok, ktorý sa vykonal vo väčšine podobných spoločností na západe. Realizácia by mala priniesť množstvo benefitov, napríklad lepšie riadenie ekonomických ukazovateľov či schopnosť efektívne ponúkať služby aj externým klientom.

Tagy