EU version

Kvůli útlumu těžby musí Ostrava dovážet uhlí ze zahraničí. Vytvořila se nová železniční trasa speciálně pro ostravské dodávky.

Kvůli útlumu těžby musí Ostrava dovážet uhlí ze zahraničí. Vytvořila se nová železniční trasa speciálně pro ostravské dodávky.
foto: RCG tiskové materiály/Kvůli útlumu těžby musí Ostrava dovážet uhlí ze zahraničí. Vytvořila se nová železniční trasa speciálně pro ostravské dodávky.
14 / 02 / 2022

Rail Cargo Group (RCG) přepravilo 80 000 tun koksovatelného uhlí po nové trase. Dodávky uhlí z Austrálie byly přeloženy v přístavu Koper, odkud putovaly po železnici do oceláren v Ostravě v České republice.

Celkem trvalo jeden měsíc a čtyři dny, než dodávka dorazila z Austrálie do přístavu Koper. Na loď MV Iconic Pride bylo naloženo 80 000 tun uhlí. Konečná přeprava byla provedena několika vlaky RCG do oceláren v Ostravě. Inovativní řešení bylo realizováno během pouhých 48 hodin na trvale udržitelné železnici. Alternativní trasa byla realizována na pomoc přeplněným baltským přístavům. RCG vkládá velké naděje do budoucího využití této nové trasy, zejména pro přepravu surovin.

Černé uhlí pomáhá ostravskému regionu, je ho nedostatek kvůli útlumu těžby. Tamní hutě jsou na uhlí závislé a musí ho dovážet ze zahraničí. Obvykle se uhlí překládá v přístavu v Rotterdamu, odkud putuje buď po železnici, nebo lodí po Labi do České republiky.

 

Tagy