EU version

Kolaps na slovenských diaľniciach sa dá vyriešiť podporou JVZ. Prečo chce ministerstvo dopravy čakať do roku 2026?

Kolaps na slovenských diaľniciach sa dá vyriešiť podporou JVZ. Prečo chce ministerstvo dopravy čakať do roku 2026?
foto: Archiv/Kolaps na slovenských diaľniciach sa dá vyriešiť podporou JVZ. Prečo chce ministerstvo dopravy čakať do roku 2026?
14 / 03 / 2023

Podpora jednotlivých vozňových zásielok je nedostatočná. Na tom sa zhodujú dopravcovia aj odborníci. Ministerstvo dopravy a výstavby však odložilo podporu JVZ na rok 2026. Situácia na diaľniciach je však taká kritická, že 3-ročné čakanie môže byť až príliš dlhé.

Ak vezmeme do úvahy priemernú nosnosť 17,4 tony na nákladné vozidlo, preprava JVZ, najmä na cestách 2. až 3. triedy, zabráni približne 400 000 jazdám nákladných vozidiel ročne. Pri spätnom zaťažení 60 % to znamená približne 640 000 jázd nákladných vozidiel ročne. Napriek všeobecnej podpore, ktorú má železničná doprava v súčasnosti v krajinách EÚ, je prekvapujúce, že železničná nákladná doprava na Slovensku nie je konkurencieschopnejšia ako cestná nákladná doprava, ktorú spoločnosti viac využívajú.

 Z tohto dôvodu cesty a diaľnice čelia dopravným zápcham, zákazníkom meškajú potrebné dodávky a verejnosť sa dostáva do nepríjemných situácií, pre ktoré trávia zbytočné hodiny na cestách. Slovenské železnice majú jediného nákladného dopravcu v celej sieti, ktorý zabezpečuje prepravu JVZ. ZSSK Cargo ročne prepraví približne 7 miliónov ton tovaru, vďaka čomu pomáha odľahčiť preťažené cesty Slovenska.

Predseda Odborového zväzu železníc (OZŽ) František Zaparanik v nedávnom rozhovore pre redakciu RAILTARGET prezradil, že Slovenská republika v pomere medzi železničnou a cestnou nákladnou dopravou výrazne zaostáva za ostatnými krajinami. Zároveň zdôraznil, že podpora železnice je v tejto súvislosti absolútne kľúčová. "Nezáleží na tom, či dostávame zľavu na železničnú dopravu alebo dotáciu na jednotlivé zásielky vozňov, ako to majú iné krajiny. V súčasnosti naozaj nezáleží na tom, ako podpora prichádza, ale keď ju porovnáme so sumami, ktoré idú na podporu ekologickej dopravy, sme, môžeme povedať, na spodku priorít," povedal Zaparanik.

Podľa dostupných informácií je podpora JVZ na Slovensku plánovaná až od roku 2026. Podľa dokumentu Ministerstva dopravy a výstavby "Koncepcia a rozvoj intermodálnej dopravy Slovenskej republiky" existuje snaha presunúť a následne udržiavať čo najväčšiu časť nákladnej dopravy z ciest na iné druhy dopravy šetrné k životnému prostrediu. Ministerstvo SR sa v dokumente zmieňuje aj o snahe zachovať dopravné toky železničného systému JVZ na železnici.

Dokument kladie dôraz na zabránenie možnému presunu JVZ na cestnú nákladnú dopravu. Situácia na slovenských diaľniciach je veľmi kritická. Prečo ministerstvo SR čaká na podporu JVZ do roku 2026?

Roman Veverka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP EKO QELET, ktorá spracováva kovový odpad na 22 miestach po celom Slovensku, je tiež presvedčený o potrebe podpory JVZ. "Pokiaľ bude výber spôsobu dopravy ponechaný individuálne na zákazníkoch, zvolia si rýchlejšiu a lacnejšiu trasu. V súčasnosti ide o prepravu automobilov. Určite zostanú komodity, ktoré sa budú naďalej prepravovať výlučne po železnici, ale cieľom by mal byť aspoň návrat k pôvodnému podielu železničnej dopravy na slovenskom trhu. Verím, že bez dlhodobej koncepcie štátu a následnej podpory sa situácia v najbližších rokoch výrazne nezmení," povedal Veverka, ktorého spoločnosť využíva služby JVZ.

Tagy