EU version

Jeďte do Karpat! Národní železniční dopravní tepna se nachází v Záhoří

Jeďte do Karpat! Národní železniční dopravní tepna se nachází v Záhoří
foto: ZSSK CARGO / Public domain/ZSSK CARGO
25 / 01 / 2024

Na západě Malých Karpat se rozkládá Záhoří, které hraničí s Českou republikou a Rakouskem. V této části Slovenska se nachází značné nerostné bohatství v podobě vápence, ropy a zemního plynu.

V oblasti je dostatek písčité půdy a borových lesů, které slouží také jako oblast těžby dřeva. V lesích také pravidelně cvičí slovenská armáda. Proto je na Záhorí také velký potenciál pro železniční nákladní dopravu.

Záhorská státní dráha je tepnou nákladního železničního koridoru, který protíná Evropu. Železniční nákladní koridor RFC7 Orient/East-Med spojuje přístavy v severním Německu, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku s přístavy ve vzdáleném Řecku a Rumunsku. Těžká tranzitní nákladní doprava se střetává s mezinárodními osobními vlaky a příměstskými vlaky.

Železniční trať z Devínské Nové Vsi na hranice s Českou republikou by měla být v příštích letech modernizována a větev z Devínské Nové Vsi do Marcheggu a Vídně elektrifikována. První odbočka začíná v Zhoři, druhá v pohraniční stanici Kúty. Již existující jednokolejná trať vede do Skalice. Druhá, které se také říká hrbatá, vede přes Malé Karpaty a spojuje Záhoří a Trnavu.

Mezi stanicemi Bratislava a Kúty probíhá nakládka surovin, vykládka polotovarů a nakládka hotových výrobků. Zvláště intenzivní je v Devínské Nové Vsi, kde sídlí i obří společnost Volkswagen. Kapacita vlečky není dostatečně využita, protože denně stovky kamionů přivážejí do automobilky plechy, které by mohly být přepravovány i vlaky a ulevit tak silnicím pro automobily ve frekventované části Bratislavy. V Malackách vlečky IKEA zpracovávají dřevo na nábytek. Využívají se JVZ a skupinové vlaky s kulatinou.

Pouze během léta využívá přepravce Pepsi-Coli služeb obilných sil a skladů společnosti RWA. Další vlečka se nachází ve Veliki Levari, kde se do cisteren nakládá ropa a benzín. Vlaky ZSSK CARGO tuto trať využívají 4krát týdně. Ze stanice Senica se přepravují svitky plechů. JVZ-vlaky se dřevem se shromažďují ve stanici Bratislava-východ, tvoří logistický vlak Západ - přeprava dřeva.

Zdroj: ZSSK Cargo

Tagy