EU version

Exkluzivní informace z testování DAC4EU. Jak si automatické spřáhlo vede v provozu?

Exkluzivní informace z testování DAC4EU. Jak si automatické spřáhlo vede v provozu?
foto: Archiv/Exkluzivní informace z testování DAC4EU. Jak si automatické spřáhlo vede v provozu?
02 / 12 / 2022

Tento týden se uskutečnila dlouho očekávaná prezentace projektu německého Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury a konsorcia DAC4EU k výsledkům testování digitálního automatického spřáhla. Projekt testování financovalo německé ministerstvo částkou 13 mil. EURO a byl časově vymezen obdobím od června 2020 do konce roku 2022. Kosorcium DAC4EU tvoří užší a z hlediska obsazení jiná skupina partnerů než utvořila Společný podnik Evropské železnice (ER JU) a EDDP - Program evropského digitálního spřáhla, a sice DB, Ermewa, GATX, SBB, CFF, FFS Cargo, Rail Cargo Group a VTG.

Videoprezentaci a seminář uspořádala DB a její úvod se nesl v duchu zdůraznění výhod DAC úsporami ve vlakotvorbě, řazení vlaků, kapacitě infrastruktury, možnostech použít delší, rychlejší, flexibilnější a těžší vlakové soupravy. DAC musí zaručit bezpečnost a absolutní spolehlivost. Fabian Wartzek z DB podotkl, že ještě nikdy v historii neproběhla srovnatelná testovací operace.  Testováním musíme dospět k produktu, který bude zralý nejen pro užívání, ale i pro „zprůmyslnění“, jinými slovy musí vzniknout komplexní technologický produkt s digitální podporou zralý pro trh. Vstupem do testování byla předběžná tržní analýza s účastí 4 výrobců, ze které vyšel nejlépe produkt Scharfenberg firmy Voith. Původně předpokládané ukončení testování v prosinci 2022 se rozhodlo testovací konsorcium prodloužit, jinými slovy, testování zdaleka není u konce, protože testy odhalily potřebu dále zdokonalovat technická řešení. Z prezentace bylo zřejmé, že testovací skupina pracuje pod politickým tlakem projektového vedení DAC4EU, protože je zřejmé, že bez uspokojivých a konečných výsledků testování nelze přikročit ke standardizaci produktu. Testování bude prodlouženo do poloviny roku 2024, přičemž v 1Q 2023 je nutné požádat či ohlásit zájem o testování v určitých podmínkách v členských státech EU a v EU přidružených zemích. Vedoucí projektu DAC ve struktuře DB Fabian Wartzek přiblížil, jak dosud probíhalo testování. V rozpětí teplot – 25 - + 40 stupňů, s trvalou sněhovou pokrývkou na odstavených soupravách a v dalších simulovaných (klimatické komory) či reálných podmínkách na nejrůznějších typech vagónů proběhlo celkem 200 individuálních testů a 200 testů v uměle vytvořených klimatických situacích. Do testování bylo zahrnuto 25 lokalit v 7 zemích, včetně ČR. Do konce letošního roku jsou sjednané testy v Lucembursku a ve Francii. Na druhé straně vůbec ještě nezačaly testy na lokomotivách. Důvodem byl jejich nedostatek, a jak DB připustila, rovněž i nejasnosti technického provedení DAC na jednotlivých typech. Testovaly se mechanické, elektronické i digitální komponenty DAC. Konkrétně se testovaly parametry elektrické energie ve vlakové soupravě s DAC, data a komunikace, brzdné systémy, jednotlivé situace při posunu a řazení vozů. Vedoucí projektové skupiny testování Daniel Jobstfinke z divize DB Systém Technik pak představil specifické podmínky a situace, které jeho tým připravil pro  testování v Německu. Ve spolupráci se Švýcarskem testovali  hraniční rozřazení vagónů s DAC do jednotlivých souprav. Dále z testovacího konsorcia vystoupili reprezentanti švýcarského a rakouského carga, kteří vylíčili specifika a výsledky testování v alpském prostředí v zimních podmínkách. Švýcarsko navíc poskytlo projektu data z testování DAC z roku 2019 a zdůraznilo jeho adaptabilitu na stoupání a extrémní podmínky v zimě v Gothardském průsmyku. Dále vystoupil zástupce PKP Cargo Tomasz Rozynek. Testování v Polsku proběhlo v deseti dnech v červenci 2022 a T. Rozynek představil o poznání kritičtější hodnocení než členové konsorcia. Uvedl, že vystavili v Polsku DAC testování v rozmrazovacích halách na uhlí v areálech elektrárenských podniků, přičemž odolnost digitální a elektrické instalace ohřevu je nejasná a bude vyžadovat další testy. Na druhé straně pozitivně zhodnotil odolnost parametrů DAC při rotaci vagónů, která se v areálech energetických podniků provádí k vysypání uhlí. Špatně současný DAC dopadl v odolnosti vůči prašnosti v těchto uhelných provozech a zejména selhal v cementárnách. Polský závěr zní, že při manipulaci s objemnými materiály potřebuje DAC technické zlepšení, což uznala i pořádající DB a podle polského PKP Cargo existují i potenciální bezpečnostní problémy u neizolovaného konce rozpojovače DAC, který je ovšem v určité fázi pod napětím. Z hlediska znečištění je problém s kontaminací brzdových hadic prachem. Potvrdil, že se problémem zabývá. Polský zástupce navrhl také jedno dílčí zlepšení – baterie pro napájení DAC nemají žádná viditelný led-indikátor úrovně napětí. V dalším průběhu semináře se diskutoval postoj pracovníků, kteří se s DAC seznámili a kteří přes předběžnou opatrnost a skepsi nakonec výsledkem pozitivně nadšeni. Existují ovšem subjektivní stížnosti na vyšší zatížení hlukem. Testovací skupina nedokázala hlukové zatížení objektivizovat, protože jej nezkoumala. Bude se tedy i měření hluku do budoucna věnovat, i když přímo na semináři DB prohlásila, že testování probíhá razantněji a proto je hlučnější než budoucí standardní provoz. Připustila také, že se bude věnovat lepší ergonomii ovládacích prvků, které železniční personál dílčím způsobem v různých zemích podrobil kritice.

Testování elektrické instalace a digitálních komponentů představil Florian Einsele z DB. Provádí se statistická analýza přerušení elektrického příkonu a výpadky digitální části, které se ale omezily při testování na jednotky či nižší desítky milisekund. Hodnocení externích vlivů, které způsobují výpadky ,  jde na konto vibrací a takto se jimi tým zabývá. Velmi sporná je zatím spolehlivost wi-fi podpory DAC, vše bude spíše směřovat k gateway/ethernet a kabelovému/konektorovému propojení.

Testování spolehlivosti, robustnosti a interoperability DAC se ukazuje jako klíčový prvek v road map zavádění DAC. Bez konečného výsledku spolehlivosti nebude možné realizovat změny TSI. Další testování vygónů můžen přinést potřebu určitých technologických zlepšení. Zásadní změnu do procesu zavádění DAC může přinést testování lokomotiv. Tím nakonec celý harmonogram, cena digitálního automatického spřáhla a celkové náklady na jeho přechod můžou doznat značných změn

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace