EU version

Exkluzívne: Slovenské ministerstvo dopravy plánuje podporu železničnej nákladnej dopravy a JVZ!

Exkluzívne: Slovenské ministerstvo dopravy plánuje podporu železničnej nákladnej dopravy a JVZ!
foto: Archiv/Ilustrační foto
30 / 08 / 2022

Redakcia RAILTARGET prináša exkluzívne vyjadrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky k podpore nákladnej železničnej dopravy. Zakiaľ v Českej republike majú nákladní železniční dopravci od ministra dopravy Martina Kupku jasnú zelenú, slovenskí politici dlhodobo schovávali hlavy do piesku. Podarilo sa konečne prelomiť bariéry? Bude Slovensko viac podporovať nákladnú železničnú dopravu?

Podľa vyjadrenia ministerstva dopravy výstavby je cieľom systematicky podporovať nákladnú železničnú dopravu ako jeden z najekologickejších spôsobov dopravy. Ministerstvo preto pripravilo Koncepciu rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030, ktorú začiatkom apríla schválila vláda SR. Cieľom tohto dokumentu je, aby bolo na Slovensku možné čo najviac tovaru presunúť z kamiónovej dopravy na dopravu vlakovú či lodnú a odľahčiť tak cesty, ktoré sú už teraz veľmi preťažené. Zároveň by došlo k rapídnemu zníženiu produkcie CO2.

Vo finálnom štádiu odsúhlasenia Európskou komisiou sú schémy štátnej pomoci, ktorých cieľom je podporiť intermodálnu dopravu bez toho, aby bola obmedzená hospodárska súťaž (verejné výzvy budú vyhlasované pre všetkých účastníkov trhu). Z plánu obnovy bude financované zaobstaranie potrebných intermodálnych prepravných jednotiek (manipulovateľných návesov, výmenných nadstavieb a dvojpaletových kontajnerov) a podpora spustenia nových intermodálnych liniek. Odhadované náklady z plánu obnovy sú 16,1 milióna eur.

Podľa vyjadrenia slovenského ministerstva dopravy a výstavby železničná nákladná doprava má a bude mať aj naďalej svoje miesto v dopravnom systéme Slovenska, ako aj EÚ, či už ide o ciele, respektíve opatrenia definované v iniciatíve Green Deal, strategických a koncepčných dokumentov SR.

Rezort dopravy bude podľa jeho slov naďalej hľadať ďalšie možnosti pravidelnej podpory na akceleráciu výkonov intermodálnej dopravy aj z prostriedkov štátneho rozpočtu, či ďalších zdrojov ako napríklad Modernizačný fond, ktorý je zriadený Európskou úniou a primárne je určený aj na podporu investícií zvyšovania energetickej efektívnosti dopravy pre obdobie rokov 2021 – 2030.

Pri analyzovaní systému jednotlivých vozňových zásielok (JVZ) bolo na ministerstve dopravy a výstavby zistené, že v prípade zrušenia tohto systému možno očakávať, že približne 5 miliónov ton tovaru prejde zo železnice na cestu. Bez podpory zo strany štátu bude postupne klesať objem prepráv v systéme JVZ a preprava tovarov sa tak presunie na cesty. Preto v súlade už so spomínanou koncepciou bude ministerstvo dopravy hľadať možnosti podpory JVZ. Po dohode s rezortom financií však bude najskôr spracovaná štúdia, ktorá preukáže zmysel podpory JVZ v podmienkach SR.

Slovenské ministerstvo dopravy zároveň uviedlo, že bude podporovať opatrenia na podporu ekologických spôsobov dopravy, kde železničná nákladná doprava jednoznačne patrí.

Tagy