EU version

ETCS jako třaskavá nálož na jednání ŽESNAD.cz. Menší dopravce to zklikviduje!

ETCS jako třaskavá nálož na jednání ŽESNAD.cz. Menší dopravce to zklikviduje!
foto: SŽ / Public domain/ETCS
02 / 02 / 2024

Na posledním jednání sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.cz vládla atmosféra, která by se dala krájet. Důvodem bylo ETCS.

Členové ŽESNAD.cz mají obavy ohledně stavu implementace ETCS. Výhradní provoz má přitom být spuštěn již 1.1. 2025. Na některých tratích a stanicích, kde měl být ETCS již k dispozici, je často vypnutý kvůli výluce a není možné ho používat. To komplikuje provoz a brání v přeškolování jízdního personálu, zejména strojvedoucích.

„Dovolujeme si proto požádat, aby MD věnovalo velmi vysokou kontrolní a dohlédací činnost (nejlépe na týdenní bázi) ve věci skutečného provozování tratí systémem ETCS již vystrojených a vybavených a pomohlo tak Správě železnic připravit spuštění výhradního provozu ETCS,“ zní od členů ŽESNAD.cz.

Pokud by tak nebylo učiněno, pro členy společnosti by to mělo nemalé škody a způsobilo by to zásah do plánování a amortizace investic. Sdružení ŽESNAD je i nadále připraveno jednat s Ministerstvem dopravy a Správou železnic na intenzivní přípravě spuštění a provozování ETCS. „Jsme připraveni participovat na doprovodné drážní legislativě, která je s provozem ETCS úzce spojena a musí být vydána v dostatečném předstihu tak, aby mohlo dojít k proškolení odpovídajícího počtu provozních zaměstnanců,“ dodává ŽESNAD. 

Navíc zde existuje také ekonomický faktor. Pro malé dopravce je totiž montáž ETCS defacto likvidačním krokem. Přestavba jedné lokomotivy na ETCS vyjde přibližně na 60 milionů korun. Lokální dopravci, kteří mají jen několik lokomotiv a využívají je například pro dovoz/odvoz materiálu v rámci jedné společnosti, nemají šanci takto velkou investici realizovat. Proto žádají o posunutí termínu. Velcí dopravci, například ČD Cargo, jsou na výhradní provoz připraveni. Na evropský zabezpečovací systém přestavily více jak 200 lokomotiv.

Zavedení ETCS je jedním z hlavních dopravních témat tohoto roku. Česká republika se totiž zavázala, že výhradní provoz ETCS bude u nás od 1.1. 2025. Aktuálně v České republice funguje pouze jeden úsek s výhradním provozem ETCS, a to na regionální trati mezi Olomoucí a Uničovem. Jedná se však o testovací provoz v rámci, kterého se mají vychytat všechny chyby před ostrým provozem.

ETCS je jednotný systém zabezpečení pro evropskou železnici, který slouží k zajištění jednotného provozu vlaků napříč Evropou a k posílení bezpečnosti dopravy. Nahrazuje mnoho zastaralých systémů a je klíčovým prvkem pro výstavbu vysokorychlostních tratí a zvyšování bezpečnosti provozu na klasických tratích. Potřeba jednotné evropské železnice je nezbytná pro zachování konkurenceschopnosti a budoucího rozvoje železniční dopravy v Evropě.

Zdroj: spravazeleznic.cz

Tagy