EU version

Celkem 56 organizací předalo federální vládě aktualizovanou Chartu železniční vlečky s 97 opatřeními

Celkem 56 organizací předalo federální vládě aktualizovanou Chartu železniční vlečky s 97 opatřeními
foto: VDV / BME / Tanja Marotzke/Railway siding charter
01 / 02 / 2024

Z iniciativy Svazu německých dopravních podniků (VDV) spolupracuje VPI s 56 sdruženími a organizacemi z oblasti průmyslu, obchodu, logistiky, stavebnictví, zemědělství a dřevařství, recyklace a místních orgánů na posílení a podpoře vleček v německé železniční síti.

Zákaznicky orientovaná přístupová místa pro železniční dopravu by se měla stát přirozenou součástí moderní infrastruktury. Chceme-li přivést na koleje růst, musíme odesílatelům nákladní železniční dopravu co nejvíce usnadnit,“ vysvětluje podporu iniciativy ze strany VPI její předseda Malte Lawrenz. Chartu železničních vleček, která byla poprvé aktualizována od roku 2019, představil víceprezident VDV Joachim Berends na 17. fóru BME/VDV o železniční nákladní dopravě Michaelu Theurerovi, parlamentnímu státnímu tajemníkovi spolkového ministra pro digitální záležitosti a dopravu a zmocněnci spolkové vlády pro železniční dopravu.

Víceprezident VDV Joachim Berends při představení charty zdůraznil: „Od prvního vydání charty v roce 2019 již byla řada návrhů charty realizována nebo se v současné době realizuje. Stále jsme však daleko od dosažení cíle a přibyla další témata. 56 signatářských organizací navrhuje opatření, abychom mohli posílit Německo jako místo pro podnikání s modernějšími vlečkami - a chránit klima.“ Fórum přilákalo rekordních 280 účastníků.

Nedostatek místních vleček negativně ovlivňuje železniční nákladní dopravu: Vagonové služby jsou například závislé na přístupových bodech v blízkosti zákazníků. Aby tyto systémy mohly také přispívat k růstu dopravy na železnici, je třeba výrazně posílit jejich přístupové body. K tomu se aliance zavázala. „Našeho cíle přesunout nákladní dopravu na železnici a zvýšit podíl železniční nákladní dopravy na 25 % do roku 2030 dosáhneme pouze s co největším počtem přístupových míst pro železniční nákladní dopravu. Spolkové ministerstvo pro digitalizaci a dopravu proto podporuje soukromé investice do výstavby, rozšiřování, reaktivace a výměny vleček, aby se nákladní doprava přesunula na železnici šetrnou k životnímu prostředí a klimatu a stávající nákladní doprava zůstala na kolejích,“ uvedl státní tajemník Theurer při předání Charty vleček 2024.

97 opatření pro přístupová místa orientovaná na zákazníka

Cílem charty vleček je posílit železniční nákladní dopravu zlepšením rámcových podmínek pro vlečky a zákaznicky orientované přístupové body. Jejím cílem je také nasměrovat debatu o dopravní politice k napojení přístupových bodů na veřejnou železniční síť a poskytnout konkrétní návrhy opatření pro železniční infrastrukturu, která odpovídá poptávce. Charta sleduje pět hlavních cílů a navrhuje 97 konkrétních opatření, aby byla nákladní železniční doprava připravena na budoucnost a aby se zvýšil podíl železnice na trhu. Zabývá se také posílením tri- a multimodálních uzlů a překladišť, aby se umožnily efektivní dopravní systémy. Dr. Helena Melnikovová, výkonná ředitelka Německého svazu materiálového hospodářství, nákupu a logistiky (BME), říká: „Hlavní požadavky charty podporujeme, jak nejlépe umíme. Nejdůležitější je nyní snížit byrokracii a zjednodušit předpisy. Zároveň je třeba zlepšit propagaci vleček, napojit na železniční síť více komerčních oblastí a vytvořit nové dopravní koncepce, které budou zahrnovat vlečky.“

Zdroj: tisková zpráva společnosti VPI

Tagy