EU version

ČD Cargo zveřejnilo výsledky hospodaření za 1. pololetí roku 2023

ČD Cargo zveřejnilo výsledky hospodaření za 1. pololetí roku 2023
foto: ČD Cargo/ČD Cargo zveřejnilo výsledky hospodaření za 1. pololetí roku 2023
25 / 09 / 2023

ČD Cargo, největší tuzemský železniční nákladní dopravce, který zároveň prostřednictvím poboček a dceřiných společností přepravuje zboží po železnici také v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku, Maďarsku a Chorvatsku, dosáhl za první pololetí roku 2023 dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) zisku před zdaněním (EBT) ve výši 481 mil. Kč a čistého zisku po zdanění ve výši 314 mil. Kč, čímž segment nákladní dopravy významně přispěl do konsolidovaného výsledku Skupiny ČD.

Za první pololetí letošního roku přepravila Skupina ČD Cargo celkem 30,9 mil. tun zboží. „Nadále pokračujeme v expanzi na zahraniční trhy, kde se nám daří významně navyšovat přepravní objemy. Růst objemu v zahraničí se pozitivně odráží v konsolidovaných výsledcích a umožňuje efektivněji využít naše kapacity hnacích vozidel a vozů. Na tuzemském dopravním trhu, vlivem nepříznivé situace v některých průmyslových odvětvích a energetice, poklesl přepravní objem o 7 %. Toto číslo koresponduje se statistikou celkových výkonů na železnici zveřejňovanou Správou železnic, ze které vyplývá meziroční propad výkonů v hrubých tunových kilometrech u všech dopravců 8,6 %.“ doplňuje předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth.

Především díky rozvoji mezinárodních přeprav tak v ČD Cargo došlo k meziročnímu navýšení výnosů o 880 mil. Kč (12 %). Mezinárodní přepravy s sebou také přináší nutnost významně investovat do interoperability a modernizace parku nákladních vozů a lokomotiv, a proto společnost ČD Cargo i v prvním pololetí pokračovala ve své investiční strategii.  

„Investice do obnovy a modernizace železničních kolejových vozidel jsou nezbytným pilířem naší strategie a investujeme do nich všechny disponibilní prostředky. Také se zabýváme hledáním co nejefektivnějších řešení při přepravě zboží z hlediska intermodality. V rámci přeprav jednotlivých vozových zásilek jsme v budoucnu připraveni více spolupracovat se silničními dopravci, aby tento segment zůstal zachován a prostřednictvím moderních přepravních technologií , které umožní zjednodušit a zrychlit proces nakládky a vykládky, byl ekonomičtější. V neposlední řadě hledáme alternativy, kterými nahradit výpadek dříve tradičních komodit přepravovaných po železnici. Nyní se například soustředíme na začínající transformaci v teplárenství, kde přepravy fosilních paliv v budoucnu částečně nahradí nové přepravy štěpky a komunálních odpadů,“ dodává předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth.

Zdroj: Tisková zpráva ČD Cargo

Tagy